Althaia

Consultes externes i gabinets d'exploració

Consultoris

Sant Joan de Déu

Situats a la planta -1, els consultoris es distribueixen en diferents blocs:

EDIFICI A  

 

   
  Bloc A
despatxos 1 al 12

BLOC D
despatxos 37 al 47

  BLOC B
despatxos 13 al 24
BLOC E
despatxos 48 al 59
  BLOC C
despatxos 25 al 36
BLOC F
despatxos 60 al 69
EDIFICI B      

 

Centre Hospitalari

Situats a la planta baixa, hi ha els consultoris de:

Clínica Sant Josep

Temporalment, a la primera planta d'aquest edifici hi ha els consultoris de:

Gabinets d'exploració

Els gabinets d'exploració són espais per a realitzar proves, tècniques diagnòstiques i/o terapèutiques, ja sigui de manera ambulatòria o bé a pacients ingressats.
En aquests espais es realitzen proves per a diferents especialitats: