Althaia

Hospitals de Dia

L’hospital de dia és una àrea ambulatòria de l’hospital que permet l’administració d’un tractament o la realització d’una exploració sense que sigui necessari l’ingrés hospitalari.

Es defineix com una organització de professionals que ofereix una assistència multidisciplinar en un espai específic de l’hospital el qual compleix uns requisits funcionals, estructurals i organitzatius i d’aquesta manera garantir les condicions de seguretat, qualitat i eficiència adequades per atendre a pacients amb patologia aguda o crònica i que no requereixen d’un procés d’hospitalització.

L’estructura i els recursos estan concentrats en unitats funcionals per tipologia de pacients o nivells de cures que requereixin. Aquestes unitats, estan centrades en el pacient i les seves necessitats, buscant comoditat, respectat la intimitat i confidencialitat i amb uns circuits clars tant per els pacients com per als familiars. Ben comunicades i coordinades tant amb els recursos de l’hospital com amb l’atenció primària, garantint la continuïtat assistencial.

Althaia disposa de tres hospitals de dia, ubicats a l'edifici de Sant Joan de Déu:

  • Hospital de dia mèdic i del malalt fràgil
  • Hospital de dia d'oncologia i hematologia
  • Hospital de dia de pediatria

Àrea dedicada a l’atenció de pacients que precisen tractament terapèutic ambulatori fora dels tractaments específics de rehabilitació i fisioteràpia, dels oncològics i dels quirúrgics, així com a la realització de procediments diagnòstics especials com els de complicacions i prevenció de determinades malalties cròniques o el diagnòstic ràpid, que faciliti i centralitzi les proves a realitzar de determinades patologies.

Inclou les especialitats de Medicina Interna (Cardiologia, Reumatologia, Nefrologia, Neurologia, Digestiu, Endocrinologia, Dermatologia), Ginecologia i Obstetrícia, Pediatria , Al·lergologia i alguns tractaments de Hematologia.

Àrea dedicada a l’atenció de pacients que precisen tractament terapèutic ambulatori. La seva funció és la d’administrar tractaments del càncer de forma ambulatòria, a més de practicar altres intervencions, i atendre els pacients que acudeixen de forma espontània per toxicitats derivades del tractament o per altres problemes relacionats amb la seva malaltia neoplàsica.

 

L'hospital de dia de pediatria està ubicat a la segona planta de l'edifici antic i realitza la seva activitat de dilluns a dimecres de 7:30 a 15:00h. Els dijous es realitzen les proves d'al·lèrgia pediàtrica.

DIGESTOLOGIA

• Test de lactosa
• Test de fructosa
• Test celiaquia

ENDOCRINOLOGIA
Proves que determinen alteracions endocrinològiques en edat pediàtrica

• Test GH
• Test LHRR
• Test Glucagó aïllat
• Test Synacten
• Test corba de glucèmia
• Test TRH
• Test HCG
• Test Clonidina
• Test generació IGF-1

AL·LÈRGIA PEDIÀTRICA

• Vacunació
• TPO a medicaments
• Test tolerància llet
• Test tolerància OU

També es realitzen al espai del'hospital de dia:

• Controls de nounats
• Controls a nadons que han marxat d'alta precoç ( Programa que ofereix l'alta a puerperes i nadons que compleixin uns requisits de salut i segons una isocrona des de Manresa)
• PEA. Potencials evocats auditius
• Analítiques sorgides de les CCEE de pediatria