Althaia

Cardiologia

A través de l’Àrea d’Hospitalització, l’Hospital de Dia, Consultes Externes i Interconsultes a altres serveis d’hospitalització i urgències, el Servei de Cardiologia atén pacients amb cardiopaties agudes i/o cròniques, fent-ne el seguiment a través dels diferents tipus de visites i proves.

Cap servei

Dr. Gabriel Vazquez Oliva

Dr. Alberto Aranda Pallero

Dr. Jorge Balcells Iranzo

Dra. Lidia Carballeira Pol

Dra. Ingrid Colomer Asenjo

Dra. Nuria Coma Constanso

Dr. Cesar Fernandez Del Prado

Dr. Carlos Fernandez Gomez

Dr. Ernest Genis Beltran

Dra. Vanessa Martinez Garcia

Coneixeu els nostres serveis

 

 • L'objectiu d'aquesta unitat és realitzar el seguiment evolutiu pròxim per part de personal mèdic i d’infermeria i evitar reingressos per descompensació.
  Interconsultes amb la resta de serveis de l’ Hospital o externes per problemes cardiològics diversos.

 

 • Ecocardiografia-Doppler: transtoràcica, transesofàgica, de contrast i de estrés. Diagnòstic per imatge i despistatge de cardiopatia estructual.
 • Ergometria (proves d’esforç): Valoració de risc coronari.
 • Holter (Electrocardiograma de 24 h): Estudi de trastorn del ritme cardíac per taquiarítmies o bradiarítmies o alteracions de la repolarització (isquèmia silent).
 • Proves externes: Tomo-Gammagrafia Cardiaca: valoració de necrosi/isquèmia/viabilitat miocàrdica.
 • Estudi hemodinàmic: valoració de valvulopatia i afectacio coronària en vistes a revascularització percutània o quirúrgica; i/o recanvis valvulars.
 • Test de basculació: investigació de síncopes per distonia neuro-vegetativa.
 • Estudi electrofisiològic per avaluació de trastorns de conducció i/o arítmies per indicar tractament amb: marcapàs, ablació per radiofreqüència o implant de marcapàs anti-taquicàrdia.
 • Implantació de marcapassos: unicameral i bicameral. Tractament de síncopes per bloqueig A-V o bradicàrdies simptomàtiques.
 • Implantació de reveal: Estudi de síncopes de repetició de causa desconeguda i exploracions complementàries normals.
 • Revisió de marcapassos: Valoració del bon funcionament de l’aparell i control de la càrrega del generador i adequació de les característiques del mateix, en funció de l’estat del pacient