Althaia

Dermatologia

El servei de Dermatologia participa i presta assistència a:

  • Consultes Externes
  • Interconsultes intrahospitalàries als tres centres d'hospitalització d'Althaia
  • Urgències de Dermatologia: dilluns i dijous d'11 del matí a 1 del migdia 
  • Comitè de Melanoma i Càncer Cutani al Servei d'Anatomia Patològica
  • Docència:

     - Fundació Universitària del Bages: alumnes de Podologia
       (àrea dermatològica de diagnòstic i tractament)
      - Rotatori de llicenciatura de Medicina (voluntari)
      - MIR Medicina Interna: rotació (voluntària)
      - Sessions clíniques de Dermatologia per al servei de Medicina Interna

Dra. Lidia Creus Vila

Dra. Dolors Vila Serra