Althaia

Digestologia

El Servei de Digestiu presta assistència en tres àrees fonamentals:
- Consulta externa
- Hospitalització
- Unitat d'endoscòpia

La seva àrea d'actuació i estudi abarca tot el tub digestiu, des de la boca a l'anus; el fetge, pancrees i vies biliars; la patologia inflamatòria, infecciosa i tumoral així com la patologia funcional.
Per tant, es comporta dins del Departament de Medicina Interna com una especialitat més, però és a la vegada un Servei Central que ofereix tècniques de diagnòstic i terapèutiques tant a les especialitats mèdiques, quirúrgiques com als malalts ambulatoris dirigits des dels centres d'atenció primària.

Cap servei

Dr. Francesc Vida Mombiela

Caps clínics

Dr. Francesc Porta Blanquera

Dr. Pau Sort Jane

Dra. Sonia Fernandez Herrera

Dra. Anna Gimenez Roca

Dra. Jenny Rosario Haya Hidalgo

Dra. Jordina Llao Guardia

Dr. Carles Pons Vilardell

Dr. Ignacio Puig Del Castillo

Sra. Nadia Ascon Murcia

Sra. Marta Galvez Llado

Sra. Cristina Lao Lopez

Sra. Manuela Ramos Prada

Sra. Isabel Relat Portella

Sra. Montserrat Alegre Nadal

Sra. Montserrat Cancio Cordobes

Sra. Esther Herreros Lanza

Sra. M. Carmen Martinez Moreno

Sr. Sergio Molina Cuervo

Coneixeu els nostres serveis

Juntament amb altres especialitats, el Servei de digestologia participa en la Unitats Multidisciplinars de: