Althaia

Endocrinologia

L'activitat del Servei d’endocrinologia es porta a terme a les Consultes Externes, l'Hospital de Dia i a l'Àrea d'hospitalització. A més, es realitzen interconsultes amb altres serveis de la institució com traumatologia, cirurgia, ginecologia, cardiologia o medicina interna.

Aquest servei dóna assistència a pacients amb diabetis tipus 1, diabetis Mellitus tipus 2 descompensada amb complicacions, neoplàsia de tiroides, patologia tiroidea per hiper-hipotiroidisme, nòduls de tiroides, dèficits hormonals, tractament amb hormona de creixement, patologia hipofisària, suprarenal i punció de tiroides.

Cap secció

Dra. Anna Maria Gutierrez Espinal

Dra. Eulalia Colome Tatche

Dr. Paula Garcia Sancho De La Jordana

Dra. M. Engracia Salo Sola

Dra. Maria Carme Vilardell Vila

Sra. Eugenia Abadal Soler

Coneixeu els nostres serveis

Juntament amb altres especialitats, aquest servei participa en la Unitat Multidisciplinar de Disfàgia orofaríngia (UDOF).