Althaia

Hematologia

Hematologia és un servei de vocació central i té la característica que atén els pacients des de la vessant diagnòstica (laboratori) fins a la terapèutica.

Té diferents àrees d’activitat clarament diferenciades:

Clínica: Les patologies hematològiques més freqüents són les anèmies, leucopènies, trombopènies, leucèmies, limfomes i mielomes. Moltes d’aquestes únicament es poden atendre a l’hospital. No existeix l’hematòleg a l’assistència primària. Els pacients s’atenen a consulta externa i a l'hospital de dia.

Hemostàsia i trombosis: Atén les patologies congènites i adquirides relacionades amb problemes de coagulació, des de l’hemorragia a la trombosi. Un àrea específica de gran impacte assistencial és el control dels pacients sotmesos a tractament anticoagulant oral. Actualment es treballa en xarxa amb l’assistència primària.

Banc de sang: L’activitat es concentra a aconseguir la millor utilització de la sang i hemoderivats, establint els corresponents protocols clínics, sistemes de registre i programes d’estalvi de sang.

Diagnòstic de laboratori: L’hematologia és una especialitat molt complexa en la qual el laboratori bàsic (l’hemograma, la coagulació de rutina i la fòrmula leucocitària) són els pilars de la pròpia terapèutica. Així mateix, les tècniques de inmunoquímica, citogenètica i biologia mol·lecular són eina fonamental en el diagnòstic i pronòstic de les hemopaties.

 

Cap de departament

Dr. Josep Miquel Badal Alter

Cap servei

Dr. Albert Altes Hernandez

Caps clínics

Dr. Jaume Orriols Bernet

Dra. Maria Elena Cabezudo Perez

Dra. Rosario Lopez Sanchez

Dra. Cristina Motllo Borrella

Dra. Raquel Santiago Alonso