Althaia

Medicina interna

La Medicina Interna ha estat sempre el marc de referència clàssic de qualsevol dispositiu d’atenció sanitària.

L’objectiu fonamental d'aquest servei és donar resposta a les necessitats d’atenció sanitària en l’àmbit de la Medicina Interna de tota la població de referència de la nostra institució, tant en el marc dels pacients ingressats a l’hospital com en l’atenció ambulatòria.

Els serveis de Medicina Interna han de saber adaptar-se a nous reptes, canviant la visió dels esquemes clàssics d’ingrés-diagnòstic-tractament-evolució cap a una atenció més integral, basada en la resolució ràpida i eficient del procés agut, però al mateix temps posant èmfasi en l’entorn del pacient i els condicionants socials o econòmics que poden interferir en els tractaments i garantint la qualitat i la continuïtat assistencial posterior.

Cap servei

Dra. Antonia Baraldes Farre

Caps clínics

Dr. Josep Ordeig Calonge

Dr. Rafel Perez Vidal

Dr. Alfonso Jose Tapiz Reula

Caps unitat infermeria

Sra. M. Josep Navarro Caballero

Sra. Laura Pintado Pallares

Sra. Maria Teresa Rosell Marti

Dr. Jordi Aligue Capsada

Dr. Oscar Bernadich Marquez

Dra. Eva M. Bustamante Maldonado

Dr. Joan Cerda Perarnau

Dr. David Comajuncosas Ramos

Dra. Leonor Maria Contreras Velasco

Dra. Fiorella De La Lama Larco

Dr. Omar El Boutrouki

Dr. Enrique Esteve Valverde

Dr. Antoni Fernandez Sola

Dra. Antonia Flor Perez

Dra. Ornella Flores Lledo

Dr. Jose Pedro Gonzalez Martinez

Dr. Gabriel Lopez Sanchez

Dra. Esperanza Martin Zapatero

Dra. Clotilde Morales Coca

Dra. Magdalena Muelas Fernandez

Dra. Maria Luz Olmedo Borjas

Dr. Damian Perich Jackson

Dra. M. Angeles Puigdollers Rovellat

Dra. Maria Neus Ramonet Sucarrat

Dr. Jhon Fredy Rojas Lievano

Dra. Meritxell Royuela Juncadella

Dra. Isabel Serra Domenech

Dra. Edurne Serra Renobales

Dr. Francisco Sevilla Guevara

Dr. Josep Soler Bel

Dr. Luis Norberto Vergez Pinto

Dra. Mariona Bonet Alvarez

Dra. Natalia Gil Aliberas

Dr. Francesc Gonzalez Sanchez

Dra. Eva Maria Martinez Callaghan

Dr. Antonio Soudo Ventura

Sr. Sergi Abia Romero

Sra. Aida Antonell Lopez

Sra. M.Angels Brunet Cañado

Sra. Laura Cameno Marichica

Sra. Sonia Cardoso Lopes

Sra. Marta Castilla Canivell

Sra. Amalia Cercos Delgadillo

Sra. Miriam Chinchilla Llamas

Sra. Olga Colell Costa

Sr. Daniel Coll Ponce

Sr. Jordi Cols Guitart

Sra. Maria Del Carmen Conde Garcia

Sra. Sara Corral Padilla

Sra. Ma. Pilar Corzan Melgosa

Sra. Laura Cots Raya

Sra. Olga De La Mata Garcia

Sra. Montserrat De La Paz Vendrell

Sra. Mariama Djitte Demba

Sr. Jorge Domper Sierra

Sra. Jessica Estrella Valverde

Sra. Ingrid Figuls Soler

Sra. Mariola Francesca Fontan Vall De Vilaramo

Sra. Esther Garriga Arevalo

Sra. Carla Granados Bonals

Sra. Josefina Leon Rodriguez

Sra. Maria Lluch Cabanes

Sra. Gloria Lopez Madolell

Sra. M. Pilar Marquez Moreno

Sra. Francesca Marti Bertomeu

Sra. Manuela Martinez Gonzalez

Sra. Montserrat Matiño Soler

Sra. Cristina Mesa Valenzuela

Sra. Josefa Muñoz Moreno

Sr. Manuel Jesus Pardo Hernandez

Sra. Anna M Pavon Antequera

Sra. Sonia Piudo Rivero

Sra. Monica Ponsa Fornells

Sra. Anna Prat Canal

Sra. Roser Puig Meix

Sra. Antonia Puiggros Binefa

Sra. Gemma Quiroga Palou

Sra. M. Pilar Ramos Civit

Sra. Lidia Rodriguez Romero

Sra. Maria Teresa Romeu Gotsens

Sra. Teresa Rosello Padulles

Sra. Lidia Ruiz Muñoz

Sra. Maria De Los Angeles Sanchez Cabrera

Sra. Anna Serra Prat

Sra. Estefania Silva Navarro

Sra. Mireia Torras Galobart

Sr. Oriol Vall Sanfeliu

Sra. M. Antonia Verges Buenaventura

Sra. Anna Vers Cots

Sra. Anna Vidal Collell

Sra. Mireia Vilafranca Cartagena

Sra. Nuria Vilaseca Lopez

Sra. Margarita Abejon Gonzalez

Sra. Monica Agudo Mañas

Sra. Irene Alvarez Muñoz

Sra. Carme Alvarez Rodriguez

Sra. Maria Teresa Amilibia Sierra

Sr. Francisco Antequera Cerdan

Sra. Encarnacion Arribas Alonso

Sra. M.Angeles Azaustre Perez

Sra. Aida Bartes Calle

Sra. Susana Benito Astillero

Sra. Enrica Bermudez Gimenez

Sra. Fatima Bouih

Sra. Josefina Cabello Sala

Sra. Dolors Calvo Claus

Sra. Isabel Castillo Gonzalez

Sra. Paula Clares Puig

Sra. Maria Del Mar Conde Uber

Sra. Maria Del Carmen Cordon Sosa

Sra. Mairame Diallo

Sr. David Diaz Muñoz

Sra. Blanca Nuria Estrada Sole

Sra. Katarin Exposito Lobato

Sra. Rosa Maria Fornells Costa

Sr. Daniel Galve Osete

Sra. Raquel Galvez Gimenez

Sra. M.Carmen Garcia Amate

Sra. Natalia Ginesta Madrid

Sra. Lorena Gomez Navarro

Sra. Francisca Gonzalez Garcia

Sra. Dolores Guerrero Paez

Sra. Avelina Jimenez Lopez

Sra. Maria Carmen Jimenez Rodriguez

Sr. Manel Juarez Carrillo

Sra. Enriqueta Julian Trulls

Sra. Veronica Leal Andreu

Sra. M. Teresa Lopes Pinto-Ferreira

Sra. Sonia Manchado Hernandez

Sra. Fidela Martinez Maya

Sra. M.Carmen Martinez Sanchez

Sra. Maria Teresa Martinez Torra

Sra. Rosa Maria Mellado Cantero

Sra. Maria Teresa Montes Espinosa

Sra. M.Isabel Montes Gutierrez

Sra. Purificacion Nuñez Rodriguez

Sra. Ma. Isabel Ortega Casado

Sra. Montserrat Ponsa Escanez

Sra. Elisabeth Puigcerver Capdevila

Sra. Josefina Ribot Resina

Sra. M. Carmen Rivera Jodar

Sra. Manuela Rodriguez Carmona

Sra. Alfonsa Ruiz Aljaro

Sra. Carla Samaniego Gonzalez

Sra. Irina Serrano Pericas

Sra. M. Del Mar Serrano Sanchez

Sra. Ana Sicilia Bejarano

Sra. Cinta Soler Angrill

Sra. Roser Sotillo Garcia

Sra. Eva Soto Navarro

Sra. Tais Vazquez Bellido

Sra. Manuela Villanueva Gomez

Coneixeu els nostres serveis

S’hi atenen pacients amb malalties agudes o cròniques descompensades, que precisen hospitalització per a diagnòstic o tractament. Poden ser processos de medicina interna general, malalties infeccioses, sistèmiques, etc.

 • Unitat de Geriatria d'Aguts - UGA
  S’hi atenen pacients d’edat avançada, fràgils i/o amb pluripatologia, amb malaltia aguda o crònica descompensada, que compleixen uns criteris determinats (dependència lleu, deteriorament cognitiu absent o lleu, sense problemàtica social per a l’alta), i que podran ser donats d’alta de manera precoç. La seva estada mitjana a l'hospital és d'aproximadament de 7 dies.

 • Unitat del Malalt Fràgil Agut - UMFA
  S’hi atenen pacients d’edat avançada, fràgils i/o amb pluripatologia, amb malaltia aguda o crònica descompensada, en general amb grau de dependència moderada/severa, sovint amb deteriorament cognitiu també sever i dels quals es preveu una estada hospitalària llarga, tant per la pròpia malaltia com pels condicionants socials.

 • UF3 / Ortogeriatria
  Unitat d’atenció integral als pacients geriàtrics amb fractura de fèmur. És una unitat multidisciplinària (COT, Anestesiologia, Medicina Interna i gestora de casos), amb el suport dels serveis de Rehabilitació, Nutrició i Treball Social. El metge internista té un paper central en la valoració i control global del pacient. Inicialment només es feia càrrec de pacients amb fractura de fèmur, actualment també és responsable de les interconsultes mèdiques (excepte patologia infecciosa) de qualsevol pacient de més de 65 anys ingressat a la unitat de traumatologia (Ortogeriatria). + info
 • Convalescència / Post-aguts

S’hi atenen pacients que, després d’un episodi agut de malaltia (mèdicoquirúrgic) precisen una continuïtat de cures i/o rehabilitació amb intensitat superior a la que es pot fer des del domicili. El principal objectiu és el restabliment a una situació funcional el més semblant possible a com estava abans d’ingressar a l’hospital.

 • Unitat de Llarga Estada (ULLE)

S’hi atenen pacients altament dependents i complexos que, després de la fase aguda de la seva malaltia, precisen d’una atenció sanitària específica durant un període llarg de temps, però que per motius bàsicament socials no poden ser atesos al seu domicili.

El Servei de Medicina Interna dóna suport a l’atenció de la patologia mèdica, amb la valoració i seguiment dels pacients ingressats en altres especialitats, especialment als serveis quirúrgics. Així mateix es dóna suport especialitzat a l’Atenció Primària a través de la Plataforma Territorial.

 • Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR)
  Consulta externa amb alta capacitat resolutiva per a l’estudi de malalties greus el diagnòstic i tractament de les quals no admet endarreriments (bàsicament malaltia neoplàsica). El seu funcionament s’emmarca en el Programa de Diagnòstic Ràpid del Càncer del Departament de Salut. + info
 • Consultes convencionals de Medicina Interna i de Malalties Infeccioses
  Consulta externa convencional de l’especialitat de Medicina Interna i de patologia infecciosa que atén pacients procedents d’hospitalització de Medicina Interna, d’altres especialitats, d’Urgències i d’Atenció Primària.
 • Unitat de Malalties Infeccioses (UMI)
  Unitat responsable del diagnòstic i tractament de la patologia infecciosa d’Althaia. S’encarrega de la vigilància i control de la infecció nosocomial i dóna resposta a les interconsultes sobre patologia infecciosa (infecció òsteo-articular, infecció endovascular, infecció per dispositius i catèters, etc.).
  Abasta la Unitat de VIH/SIDA, Unitat de TBC, Unitat de Sèptics-COT, i l’atenció a les malalties importades (lligades a viatges o immigració).
  Així mateix dirigeix la Comissió d’Infeccions d’Althaia.
 • Unitat de lípids i risc càrdio-vascular (C-V)
  Consulta externa especialitzada en el control integral dels factors de risc C-V i del diagnòstic, tractament i control de les dislipèmies. Al mateix temps es coordina amb Atenció Primària per al consens en els diagnòstics i tractaments i la redacció de guies i protocols comuns. Dóna resposta a les IC hospitalàries sobre patologia relacionada amb els factors de risc C-V i dislipèmies. + info
 • Suport al Centre Penitenciari Lledoners
  Consulta externa especialitzada de Medicina Interna general i de malalties infeccioses que dóna suport als Serveis Mèdics del C.P. Lledoners.
 • L'activitat docent del Servei de Medicina Interna es materialitza en diferents línies de treball:

- Pre-grau: rotació d’estudiants de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) per les diferents estructures.
- Post-grau: formació de residents propis de MI (1 resident per any) i rotació de residents d’altres especialitats (Medicina Familiar, UCI, Salut Mental).
- Organització de sessions periòdiques setmanals del Servei i participació en altres sessions (residents, Comitè d’Infeccions, etc).
- Participació en l’elaboració de guies i protocols d’abast general a Althaia (urgències, guies multidisciplinars, etc).
- Participació en les Comissions Clíniques de l’hospital: Infeccions, Comitè d’Ètica, Farmàcia, etc.

 

 • L’activitat científica se centra bàsicament en:

- presentació de comunicacions a congressos d’abast nacional i internacional.
- publicació d’articles.
- participació en estudis multicèntrics, especialment en l’àmbit de les malalties infeccioses.