Althaia

Neurologia

El servei de Neurologia dóna assistència en les àrees següents:
- Hospitalització malalts propis.
- Dispensari de Neurologia.
- Dispensaris monogràfics: AVC, demències, epilèpsia, ...
- Interconsultes.
- Tècniques neurofisiològiques: EEG, EMG, potencials evocats, ...

Cap servei

Dr. Josep M. Soler Insa

Dr. Josep Abos Navarro

Dra. Ana Agud Pique

Dra. Natalia Mas Sala

Dra. Julia Saura Salvado

Dra. Ester Tio Vilamala

Coneixeu els nostres serveis