Althaia

Neurologia

El servei de Neurologia dóna assistència en les àrees següents:
- Hospitalització malalts propis.
- Dispensari de Neurologia.
- Dispensaris monogràfics: AVC, demències, epilèpsia, ...
- Interconsultes.
- Tècniques neurofisiològiques: EEG, EMG, potencials evocats, ...

Cap servei

Dr. Josep M. Soler Insa

Dr. Josep Abos Navarro

Dr. Hector Cruz Tabuenca

Dra. Natalia Mas Sala

Dra. Nuria Matos Calvo

Dra. Julia Saura Salvado

Dra. Ester Tio Vilamala

Coneixeu els nostres serveis