Althaia

Neurologia

El servei de Neurologia dóna assistència en les àrees següents:
- Hospitalització malalts propis.
- Dispensari de Neurologia.
- Dispensaris monogràfics: AVC, demències, epilèpsia, ...
- Interconsultes.
- Tècniques neurofisiològiques: EEG, EMG, potencials evocats, ...

Cap servei

Dr. Josep M. Soler Insa

Dr. Josep Abos Navarro

Dra. Natalia Mas Sala

Dra. Julia Saura Salvado

Dra. Ester Tio Vilamala

Coneixeu els nostres serveis