Althaia

Oncologia

Els professionals del Servei d’Oncologia participen, de manera directa, durant tot el procés assistencial del pacient oncològic amb l’objectiu d’oferir-li els tractaments amb la millor evidència científica i garantir-li la continuïtat assistencial al llarg de la malaltia.

El Servei d’Oncologia disposa de diferents processos assistencials i es coordina amb equips de professionals de la mateixa institució o altres amb l’objectiu de proporcionar la millor atenció als malalts i una continuïtat assistencial. 

 

 

Cap servei

Dra. Montserrat Domenech Santasusana

Caps clínics

Dra. Immaculada Guasch Jordan

Dra. Esther Casado Gonzalez

Dra. Silvia Catot Tort

Dra. Elena Cillan Narvaez

Dra. Ana Maria Miguel Rodriguez

Dr. Jesus Montesinos Muñoz

Dra. Judit Sanz Buxo

Dra. Mariona Figols Gorina

Sra. Gemma Farre Chulilla

Sra. Marta Gali Pedrola

Sra. Susana Gubianas Morello

Sra. Rosa M. Casas Ruiz

Sra. M.Alba San Jose Lopez

Coneixeu els nostres serveis

L’objectiu d’aquests comitès és decidir quin és el millor tractament possible per a cada un dels casos. Actualment existeixen sis comitès interns de tumors que es reuneixen cada setmana i abracen els tipus més habituals de càncer: mama, digestiu alt, colorectal, urològic, pneumologia i pell.
A més, els professionals d’aquest servei també participen a comitès externs centralitzats a l’Hospital Mútua de Terrassa per a patologies d’alta complexitat (cirurgies de neoplàsia de pàncrees, esòfag, metàstasis hepàtiques, i/o ORL).

Per tal de millorar l’atenció i garantir la continuïtat assistencial, el servei es coordina amb altres equips d’altres institucions i de diferent nivell assistencial. Exemple d’això és el treball que es realitza amb la Unitat de Cures Pal·liatives, amb el PADES i amb l’atenció primària.

Althaia té conveni amb hospitals de la mateixa regió sanitària per tal d’apropar l’assistència oncològica als pacients. És el cas de l’Hospital de Sant Bernabé de Berga on un professional del Servei d’Oncologia s’hi desplaça setmanalment. Pel que fa al Consorci Hospitalari de Vic, s’hi desplaça un cirurgià plàstic i un psiconcòleg.
També existeix una coordinació amb hospitals de tercer nivell per a cirurgia d’alta complexitat (Mútua Terrassa), consell genètic (ICO), estudis de fase I (Hospital de la Vall d’Hebrón) i radioteràpia (Hospital de l’Esperança)

Ubicada a la Unitat 9 de l’edifici de Sant Joan de Déu.

L’Hospital de Dia és l’espai on s’atenen de manera ambulatòria aquells pacients del Servei d’Oncologia ja sigui per rebre un tractament actiu de quimioteràpia o per atendre aquelles complicacions o símptomes derivats de la mateixa malaltia. Funciona entre les 8.00 i les 20.00 hores de dilluns a dijous i de 8.00 a 15.00 hores els divendres, el que permet assumir les urgències oncològiques.
A nivell de Consultes externes els pacients són visitats pel seu oncòleg de referència.

Creada al gener del 2008, aquesta unitat té per objectiu identificar el síndrome de càncer familiar o hereditari en el pacient i la seva família efectuant, si està indicat, les proves genètiques adequades per classificar-lo i establir quins són els riscos i els programes de prevenció adequats per a cada individu. + info

Aquesta unitat té per objectiu reduir el temps que passa entre la sospita del càncer i l’inici del tractament. Va començar a funcionar l’any 2005 amb els tumors més freqüents com són el de mama, colorectal i pulmó, i l'any 2008 es va ampliar amb el de pròstata i el de la bufeta. + info

Equip de treball interdisciplinari, format per diversos especialistes amb formació i dedicació a la patologia mamària, que treballa per oferir les millors proves diagnòstiques i els millors tractaments, basats en l’evidència científica, que hi ha en cada moment. La seva tasca es desenvolupa en estricta relació amb l’Oficina de Cribratge del Càncer de Mama, que es va inaugurar el juny del 2000 i que dóna servei a les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès.

Aquesta unitat compleix les normatives del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya referents al diagnòstic ràpid del càncer de mama, està homologada per la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria i col·labora amb els grups més importants de Catalunya en estudis sobre tractaments quirúrgics i quimioteràpics. +info

El Servei d’Oncologia participa de manera activa en diversos estudis d’àmbit nacional i internacional. Per coordinar-ho es compta amb una Data Manager, la Sra. Alba Tubau.

Les urgències del pacient oncològic s’atenen des de l’Hospital de Dia, on és visitat pel seu oncòleg de referència per tal de millorar la qualitat assistencial.