Althaia

Pneumologia

El Servei de Pneumologia està ubicat a l'Hospital de Sant Joan de Déu i treballa en diferents àrees d'activitat, entre elles, l'Equip Multidisciplinar de Patologia Respiratòria Crònica gestiona els casos de pacients amb malalties respiratòries cròniques. També hi ha en servei el Laboratori de Funcionalisme Pulmonar i l'àrea de Broncologia.

El Servei de Pneumologia també dóna assistència als malalts respiratoris a través de Consultes Externes, Hospitalització i Hospital de Dia.

Cap servei

Dr. Oscar Bernadich Marquez

Caps clínics

Dra. Concepcio Perez Dominguez

Dra. Esperanza Martin Zapatero

Dra. Ana Maria Muñoz Fernandez

Dr. Damian Perich Jackson

Dra. Sandra Ros Celis

Coneixeu els nostres serveis

Aquest servei cobreix l'assistència de malalts amb PRC a través de l'Hospitalització, de l'Hospital de Dia, de Consultes Externes i de contacte telefònic.

En aquest espai es duen a terme a terme espirometries, FEM, PBD, metacolina, difusió pulmonar, volums pulmonars, PIM, PEM, gasometria, pulsioximetria, Mantoux, PAC, test de la marxa de sis minuts, test d'O2 i mediació de CO aspirat.
El LFP també realitza estudis del son a domicili o a través de l'hospitalització. Setmanalment, es fan poligrafies i estudis de titulació domiciliària de CPAP.
El LFP gestiona el servei d'oxigenoteràpia domiciliària i les prescripcions i control de la CPAP.

La Fundació Althaia és centre prescriptor de O2 domiciliari i de CPAP de les comarques del Bages i del Solsonès. Una altra activitat del LPF és la gestió i educació dels pacients ambulatoris amb asma, SAHS i PRC.

 

Es duen a terme tècniques de broncologia, bàsicament broncoscòpies però també biòpsies pleurals, toracocentesis i puncions aspiratives pulmonars, ja sigui en visites concertades o bé a pacients ingressats.

Aquest espai està ubicat a l'Hospital de Sant Joan de Déu - Planta 0 - Hospital de dia

Aquest servei atén els malalts amb Patologia Respiratòria Crònica (MPOC, asma,...), la majoria dels quals ingressen periòdicament.
L'Hospital de Dia pels malalts de pneumologia està en servei de 9 del matí a 1 del migdia. En aquest període també es poden realitzar proves a radiologia, laboratoris i funcionalisme respiratori.
Una fisioterapeuta segueix els malalts severs i que ingressen periòdicament. També realitza fisioteràpia respiratòria a nens amb problemes específics.

El Servei de Pneumologia també integra un/a fisioterapeuta que actua fonamentalment a les plantes d'hospitalització i a l'Hospital de Dia amb pacients que ingressen periòdicament i amb malalts ambulatoris.

Diàriament el Servei de Pneumologia atén pacients a consultes externes i periòdicament també es fan visites específiques d'infermeria.

El Servei de Pneumologia participa en activitats assistencials, docents i investigadores de la institució. Paral·lelament, també els integrants del servei assisteixen a congressos i a sessions, i en algunes ocasions, com a ponents o presentant comunicacions.