Althaia

Rehabilitació i Medicina física

Al Servei de Rehabilitació i Medicina física es fa el diagnòstic, avaluació, tractament i prevenció de la incapacitat encaminada a facilitar, mantenir o retornar a les persones el major grau d'independència funcional possible. Utilitza diverses tècniques i procediments: fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, estimulació cognitiva, tècnica ortoprotèsica, treball social, educació sanitària, esport adaptat i reinserció laboral. El programa de rehabilitació es dissenya per atendre les necessitats específiques per a cada pacient.
Althaia disposa de metges rehabilitadors, fisioterapeutes, treballadores socials, diplomades en infermeria, logopedes i d'una terapeuta ocupacional.

Es dóna atenció a malalts ingressats aguts i crònics, pacients d'hospital de dia i ambulatori i es facilita la fisioteràpia domiciliària en els processos que es requereixi, així com un continuum en recursos per a pacients del Bages, Berguedà i Solsonès que s'estiguin recuperant d'una devallada funcional important. 

El pacient és el centre d'atenció i la seva adaptació al seu entorn habitual per romandre-hi el major temps possible, en condicions d'autonomia i independència. Es realitza un treball en equip multidisciplinari amb una visió interdisciplinària dels problemes del pacient.

 

Cap servei

Dra. Maria Neus Tico Falguera

Dra. Montserrat Abenoza Guardiola

Dra. Georgia Romero Culleres

Dra. Griselda Sirvent Batalla

Dra. Laura Sucarrats Cribilles

Coneixeu els nostres serveis