Althaia

Hospitalització a domicili (UHaD)

La Unitat d’Hospitalització a Domicili (UHaD) dóna servei hospitalari al pacient en el seu domicili per tal d’aconseguir una atenció més personalitzada, disminuir riscos, millorar la qualitat percebuda i cercar l’eficiència econòmica.

La UHaD necessita els mitjans i coneixements de l’hospital però, per les seves característiques, pot ser ofert en l’entorn domiciliari habitual del pacient.

Dr. Jordi Aligue Capsada

Dr. Omar El Boutrouki

Dra. M.Pilar Fons Sole

Dra. Isabel Guitart Santos

Dra. Jorgelina Rapelli

Sra. Montserrat Carbonell Arrizabalaga

Sra. Laura Castillo Garcia

Sra. Merce Puig Luque

Sra. Montserrat Torrens Alsina

Coneixeu els nostres serveis

El Servei d'Hospitalització a Domicili pot intervenir en diferents àrees:

  • Malalties mèdiques cròniques en fase de descompensació: Insuficiència cardíaca, MPOC, etc.
  • Infeccions agudes o cròniques que precisen d'antimicrobià parenteral: pneumònia, osteomielitis, pielonefritis aguda, etc.
  • Malalties quirúrgiques: control post-operatori, cures complexes i tractaments antibiòtics en Cirurgia vascular, Cirurgia general, Cirurgia ortopèdica i Traumatologia, Urologia, Cirurgia plàstica, etc.
  • Fisioteràpia: es disposa d’una fisioterapeuta a temps parcial per tal de poder realitzar fisioteràpia respiratòria en els pacients amb pneumopatia, fisioteràpia de prevenció de la davallada funcional en pacients d’edat avançada i fisioteràpia en pacients de COT.
  • Cures pal·liatives (sempre consensuat amb PADES i Atenció Primària): cal pensar en la possibilitat d’ingrés al propi domicili a través de la UHaD en els pacients d’aquestes característiques que precisin ingrés hospitalari per agudització de la seva malaltia.