Althaia

Neurofisiologia clínica

La Neurofisiologia Clínica és l'especialitat mèdica que aplica els coneixements de la neurofisiologia i de la clínica a l’estudi de les malalties que afecten el sistema nerviós i òrgans dels sentits. És una Unitat amb vocació de servei central d’exploracions complementàries com a suport diagnòstic i seguiment per a diverses especialitats: Traumatologia, Rehabilitació, Neurologia, Reumatologia, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringologia, Psiquiatria, Neurocirurgia, Endocrinologia, Medicina Interna, Pneumologia, etc.

Dr. Joan Monells Abel

Coneixeu els nostres serveis


Realitzem diferents tipus de proves per al diagnòstic de patologies diverses:

  • Electromiografia-Neurografia (EMG): mononeuropaties, radiculopaties, polineuropaties, miopaties, malalties de motoneurona, estudi del tremolor i moviments anormals.
  • Electromigrafia de fibra única (Jitter): malalties de placa motora.
  • Potencials Evocats Auditius (PEA): sordeses, endarreriment en el llenguatge, esclerosi múltiple i AVC, entre d’altres.
  • Potencials Evocats Visuals (PEV) i electroretinograma (ERG): neuritis òptiques, retinopaties, esclerosi múltiple, AVC, etcètera.
  • Potencials Evocats Somestèsics (PES): mielopaties, plexopaties, AVC i esclerosi múltiple.
  • Potencials Evocats Endògens (P300): demències, dèficits d’atenció i depressions, entre d’altres.
  • Estimulació Magnètica Transcranial (EMT): mielopaties, AVC, esclerosi múltiple, malalties de motoneurona, etcètera.
  • Electroencefalograma (EEG): epilèpsies, encefalopaties i mort cerebral.