Althaia

Diagnòstic ràpid i Diagnòstic ràpid del càncer

La funció principal d’aquestes unitats és diagnosticar al més aviat possible aquells pacients que presenten uns símptomes que podrien ser d’una malaltia greu, però que el seu estat general permet fer l’estudi de forma ambulatòria, sense necessitat d’ingrés hospitalari.

Com es pot arribar a la UDR/DRC

Per ser visitat a la UDR/DRC ha d’haver passat prèviament pel seu metge de capçalera, pel servei d’urgències o per consultes externes d’Althaia, per tal que valorin si té els criteris per ser estudiat en aquesta unitat. Criteris que nosaltres anomenem símptomes guia, que s’han consensuat prèviament.
Se l’avisarà telefònicament per a la primera visita i aconsellem aportar el màxim d’informació (anàlisis, radiografies, informes, llistat de medicació…).

Funcionament de la unitat

Després de la primera visita mèdica, la infermera gestora programarà i coordinarà les exploracions complementàries que calen per fer l’estudi diagnòstic.
Pot ser que després de la primera visita mèdica es desestimi seguir en aquest circuit per no complir els criteris d’inclusió i es derivarà a atenció primària o bé a consultes externes del nostre hospital.

Què cal fer després d’acabar l’estudi diagnòstic

Un cop s’hagi completat el procés diagnòstic, us lliurarem un informe d’assistència i us adreçarem a l’equip assistencial referent per realitzar tractament o fer seguiment de la vostra malaltia (metge de capçalera, especialistes, consultes externes, urgències, hospitalització o altres hospitals…).

Per a qualsevol dubte o aclariment que vulgueu consultar durant el període d’estudi us podeu posar en contacte amb les infermeres gestores, els matins laborables:

UDR medicina i DRC digestiu

Sra. Mar Masanés - T. 637 858 836

DRC pulmó i DRC urologia

Sra. Anna Rosal - T. 638 795 875

DRC mama

Sra. Mercè Marsinyach - T. 93 873 22 01

En cas d’empitjorament de la malaltia caldrà que aneu al servei d’urgències d’Althaia i que notifiqueu que esteu en estudi UDR/DRC.

Som a:

Hospital de Sant Joan de Déu
T. 93 874 21 12