Althaia

Càncer familiar i hereditari

L'objectiu de la Unitat de Càncer Familiar i Hereditari és la detecció de famílies amb risc genètic de càncer degut alteracions moleculars heretables i el control i prevenció del risc dels seus membres.

Assessorament genètic

El procés de consell o assessorament genètic en càncer familiar i hereditari consta de diverses passes:

- En la primera visita es recull la informació del motiu de consulta, l'arbre familiar i la documentació dels casos. Es comença el procés del consell genètic i si és possible, s'assessora sobre el risc de càncer estimat en la família.

- En una segona visita, es complementa si s'escau la documentació no aportada i necessària, i es fa una valoració definitiva del risc familiar i personal segons els antecedents actuals. Per a la majoria de les persones visitades es fan dues visites, com a mínim.

Principals situacions de risc

Les principals situacions de risc que es consideren són:

1. Les persones amb risc poblacional reben l'assessorament corresponent a la seva situació i un informe de recomanacions de seguiment, que són les de la població general. Es remarca la importància de difondre l'informe entre els metges de referència i la resta de familiars.

2. Les persones amb risc moderat de càncer reben l'assessorament corresponent a la seva situació i un informe de recomanacions de seguiment adequades al seu risc. Es remarca la importància de difondre l'informe entre els familiars a risc i els metges de referència.

3. Les persones d'alt risc o les famílies amb criteris de càncer hereditari tributaris a fer un estudi genètic, reben una sessió complerta d'assessorament adequada a la síndrome suggerida (anomenada visita pre-test) i se'ls proposa l'estudi del gen implicat, informant dels beneficis i limitacions de l'anàlisi. Actualment el proband o cas índex de la família es deriva al nostre centre de referència per fer l'extracció de sang per a l'estudi.

  

Aquesta unitat depèn del Servei d'Oncologia. Els estudis moleculars es fan al nostre centre de referència Institut Català d'Oncologia (ICO) L'Hospitalet.

Referents:

Immaculada Guasch i Jordan (Oncòloga)
Judit Sanz i Buxó (Doctora en Biologia)


Suport:

Anna Rosal i Maurell (Diplomada en Infermera)

Som a:

Hospital Sant Joan de Déu - Consulta externa desp.14

Horari:  Dijous de 11h a 19h.

T. 93 874 21 12

Secretaria d'Oncologia: ext. 3249 (fins les 17h)
Unitat de càncer familiar i hereditari: ext. 3314 (fins les 19h)

correu-e: consultacancerfamiliar@althaia.cat