Althaia

Disfàgia orofaríngia - UDOF

La disfàgia (dificultat per empassar) és un símptoma que es presenta en moltes malalties. Segons si aquesta dificultat es presenta a nivell alt de la via digestiva o a nivell més baix, parlem de disfàgia alta o disfàgia orofaríngia i disfàgia baixa o disfàgia esofàgica. La unitat de disfàgia orofaríngia s’ocupa de la primera, que constitueix el 80% de les disfàgies.

Objectius

La Unitat de Disfàgia Orofaríngia d’Althaia (UDOF) es preocupa de detectar, diagnosticar i tractar als pacients que la pateixen, per prevenir-ne les complicacions.
També és objectiu important de la UDOF la difusió d’aquesta patologia i la conscienciació sobre la mateixa, ja que afecta a un gran nombre de pacients i moltes vegades passa desapercebuda.
La UDOF pot atendre tant a pacients ingressats com a pacients ambulatoris; sempre que hagin estat derivats per un altre professional, i amb uns criteris adequats.

La UDOF pretén aglutinar i coordinar els treballs de tots els estaments i serveis que intervenen en l’evolució d’un pacient amb disfàgia orofaríngia des de la seva detecció, fins al diagnòstic i tractament. Per això està concebuda des de el seu inici com una unitat interdisciplinària, mai tancada a noves incorporacions i col·laboracions.

Serveis col·laboradors

Aquesta unitat està formada pels serveis de : Otorinolaringologia, Rehabilitació i Medicina Física, Endocrinologia i Nutrició; amb col·laboració estreta i imprescindible de: Diagnòstic per Imatge, Digestologia, Cuina hospitalària i Infermeria d’hospitalització i consultes externes (control de PEG). 

 

Servei ORL

Dra. Ma. Dolors Deola
Dra. Elena Rioja
Dra. Rosana Rodriguez V.

Servei de Rehabilitació

Dra. Neus Ticó 
Inma Esteban (logopedia)

Servei d’Endocrinologia i Nutrició

Dra. Engràcia Saló

Servei de Diagnòstic per la Imatge

Dr. Josep Trullàs

Servei de Digestiu

Dr. Francesc Porta
Dr. Francesc Vida

Servei de Cuina hospitalària

Emma Casals (dietista) 
Eva Pio (dietista)

Servei d'hospitalització

Mireia Torras (infermera)

Servei de consultes externes

Cristina Vidal (infermera)

Som a:

Hospital de Sant Joan de Déu

T. 93 874 21 12

Servei d’Otorinolaringologia : ext. 1709
Servei de Rehabilitació i Medicina Física: ext.1864 
Servei d’Endocrinologia i Nutrició: ext. 7521