Althaia

Patologia Mamària

La Unitat de Patologia Mamària de la Fundació Althaia neix el maig del 2003 heretant la tradició de les tres Unitats de Patologia Mamària que anteriorment funcionaven a Manresa: a la Clínica de Sant Josep, a l’Hospital General i al Centre Hospitalari.

És un equip de treball interdisciplinari, format per diversos especialistes amb formació i dedicació a la patologia mamària, que treballa per oferir les millors proves diagnòstiques i els millors tractaments, basats en l’evidència científica, que hi ha en cada moment. La seva tasca es desenvolupa en estricta relació amb l’Oficina de Cribratge del Càncer de Mama, que es va inaugurar el juny del 2000 i que dóna servei a les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès.

Aquesta unitat de Patologia Mamària, compleix les normatives del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya referents al diagnòstic ràpid del càncer de mama, està homologada per la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria i col·labora amb els grups més importants de Catalunya en estudis sobre tractaments quirúrgics i quimioteràpics.

Objectius

La tasca de la Unitat va encaminada a oferir un tractament individualitzat, procurant ser curatius amb la mínima agressió quirúrgica i oferint reconstrucció mamària immediata o diferida si és precís. Per aconseguir-ho, a la Fundació Althaia mantenim convenis amb els millors centres de Catalunya per tal d’oferir aquelles proves o tractaments que encara no es poden fer a la nostra ciutat (BAG per estereotàxia, gammagrafia per detecció del gangli sentinella i PET).


Centre pioner

Com a fet significatiu, cal destacar que a Manresa s’ofereix la detecció del gangli sentinella des de finals de l’any 1999, sent un dels centres pioners a Catalunya en implementar aquesta tècnica que permet estalviar la majoria de buidaments ganglionars axil·lars. La nostra casuística en la tècnica del gangli sentinella depassa actualment els 800 casos.

 

Unitat de Cribatge

Dr. Pere Culell
Mercè Marsinyach
M. del Prado Sánchez

Cirurgia

Dr. Pere Culell
Dr. Lluís Solernou
Dr. Jordi Tarazona

Ginecologia 

Dra. Teresa Montes 

Patologia

Dra. Carme Vergara

Cirurgia Plàstica

Dra. Elena Martí
Marcel·la Sarró

Oncologia

Dra. Ana Miguel

Radiologia

Dra. M. Jesús Díaz 

Rehabilitació Funcional

Dra. Neus Ticó

Infermera Gestoria de Casos

Mercè Marsinyach

Som a:

Hospital de Sant Joan de Déu - Planta -1 
T. 93 873 22 01
Ext. 3580 i 3575

Aquest comitè és l’òrgan de decisió més important dins de la Unitat de Patologia Mamària. Està format per tres cirurgians, una ginecòloga, una cirurgiana plàstica, un oncòleg mèdics, un radiòleg, un anatomopatòleg i la infermera gestora de casos.

Es reuneix un cop per setmana i té les següents funcions:

•  Valorar individualment cadascun dels nous casos detectats.
•  Decidir les proves complementàries adequades en cada cas.
•  Decidir el millor tractament oncològic i/o quirúrgic.
•  Valorar els resultats dels casos tractats.
•  Fer el seguiment de les pacients.
•  Decidir els programes quirúrgics setmanals.
•  Actualitzar els protocols.
•  Organitzar sessions mèdiques.