Althaia

Fractures de fèmur - UF3

Les fractures del terç superior de fèmur en pacients de més de 65anys (fractures osteoporòtiques) estan convertint-se en una epidèmia progressiva degut a l'envelliment de la població i a la major esperança de vida. De fet, actualment representen el 40,9% de les intervencions d'urgències que realitza el Departament de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

El pacient d'edat avançada amb una fractura de fèmur es un pacient complex que necessita una visió i un tractament global, ja que aquest tipus de fractura representa una amenaça per a la vida i per a la independència de les persones grans.

La tasca d'aquesta unitat consisteix en l'abordatge integral del pacient, de manera que tota la seqüència d'intervencions està definida, optimitzada i protocolitzada i treballa en col·laboració, coordinació i complementació.

Se segueix un pla d'actuació / trajectòria clínica que s'inicia a urgències quan el pacient ingressa i se segueix fins a l'alta, per intentar en primer lloc optimitzar l'estat de salut del pacient abans de la cirurgia, prioritzar la cirurgia durant les primeres 24 - 48h., fer un maneig correcte de les comorbilitats per evitar les complicacions, donar una millor comunicació al pacient i a la família i fer una gestió precoç de l'alta.

Amb aquest sistema de funcionament s'ha aconseguit:

Per al pacient: 

  • Atenció òptima
  • Menys dies d'ingrés
  • Disminució de la mortalitat

Per a l'equip assistencial:

  • Millora dels resultats
  • Disminució les co-morbilitats i la mortalitat

Per a l'organització:

  • Disminució l'estada mitjana
  • Optimització dels recursos
  • Disminució de les complicacions

A la unitat hi treballen professionals del servei de medicina interna, traumatologia, anestesiologia i amb el suport dels serveis de rehabilitació funcional, nutrició i treball social.

 

Medicina interna

Dr. Omar El Boutrouki

Traumatologia

Dra. M.Dolors Rosinés

Infermera gestora de casos

Mercè Castejón

Anestesiologia

Dra. Francesca Reguant

Som a:
Hospital de Sant Joan de Déu - Unitat 5

T. 93 874 21 12
Unitat 5 - ext. 3450
UF3 - ext. 3297