Althaia

Adults

Aquest servei dóna assistència psiquiàtrica a la població major de 18 anys de les comarques del Bages, la Cerdanya i del Solsonès. L’assistència s’ofereix, respectivament, des del CSAM (Centre de Salut Mental), l’Hospital de Puigcerdà i el Centre Sanitari del Solsonès.

Recursos Assistencials

Mitjançant equips pluridisciplinars, el servei coordina diferents recursos assistencials per tal de garantir la continuïtat assistencial:

  • Centre de Salut Mental d’Adults (Consultes externes)
  • Urgències
  • Unitat d’hospitalització d'aguts 
  • Unitat d'hospitalització de subaguts
  • Hospital de dia
  • Centre de dia

A l’Hospital de dia d’adults, ubicat al CSAM es presta assistència en règim d’hospitalització parcial a aquelles persones amb patologies més desestabilitzadores en fase aguda i que requereixen un seguiment periòdic, mentre que al Centre de dia de Salut Mental, ubicat a l’edifici Mosaic, els usuaris, que ja estan en una fase estable, realitzen tallers, practiquen esports i se’ls guia en la seva reinserció laboral.

Per oferir una millor assistència, existeixen programes diferenciats segons les necessitats de cada pacient com són el de Trastorns Mentals Severs (TMS), Trastorn de la conducta alimentària i el de Ludopaties.

Drogodependències i addiccions

El Servei d’Adults compta amb l’àrea de drogodependències que s’ocupa de les persones amb problemes per abús, consum i dependència de substàncies psicoactives. L’atenció es presta a pacients de les comarques del Bages, Berguedà i Cerdanya.

El Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS) és el responsable de diferents programes com el de dispensació de metadona, el de tabaquisme i el de lliure de drogues.

En aquest recurs s’integren el Programa d’atenció a les Ludopaties i el de l’atenció a les persones amb consum de cocaïna. Aquest darrer és un dels 3 programes pilots de Catalunya que es realitza amb el suport del programa de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat.