Althaia

Infanto-juvenil

Centre de Salut Mental Infanto-juvenil (CSMIJ)

Aquest centre presta atenció sanitària i dóna assistència psiquiàtrica a la població menor de 18 anys de les comarques del Bages, Berguedà, la Cerdanya , i del Solsonès. L’assistència s’ofereix, respectivament, des del CSAM, el CAP II de Berga, l’Hospital de Puigcerdà i el Centre Sanitari del Solsonès.

Hospital de dia d'adolescents

Ubicat al Centre de Salut Mental (CSAM), es presta assistència en règim d’hospitalització parcial a aquelles persones amb patologies més desestabilitzadores en fase aguda i que requereixen un seguiment periòdic. Els professionals de l’equip d’Infanto-Juvenil també donen suport a la Unitat de Referència de Psiquiatria Infantil (URPI) que compta amb 4 llits d’hospitalització pediàtrica a l’edifici de Sant Joan de Déu.

Aquest servei incorpora el programa de Trastorns Mentals Greus per a les persones amb problemàtica més severa i deteriorant.

Programes de coordinació

El treball en xarxa amb altres dispositius, recursos assistencials i programes és molt important per a la detecció i el seguiment de les malalties mentals. Per aquest motiu existeixen programes de coordinació amb:

  • Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages (CDIAP)
  • Programa Salut i Escola
  • Programa de suport en addiccions
  • Fundació Ampans
  • Amalgama
  • Comissió Interdepartamental de Coordinació d’actuacions adreçades a Infants i Adolescents amb discapacitats o risc de tenir-ne, la CTIC.