Althaia

Col·laboració amb altres serveis

La Divisió de Salut Mental d’Althaia dóna assistència psicològica a altres recursos assistencials de la Direcció Assitencial i de la Divisió d’Atenció a la Dependència. Concretament, al Programa sanitari d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), al Servei d’Oncologia, al Centre de Disminuïts Físics del Bages i a la unitat d'atenció sociosanitària. Igualment, juntament amb altres especialitats, el Servei de Psiquiatria participa en la Unitat Multidisciplinar de Fibromiàlgia i Síndrome de fatiga crònica.

Aquest servei s’integra en el concepte d’interconsulta o de psiquiatria d’enllaç. Diferents psicòlegs de la Divisió de Salut Mental s’ubiquen en cada un d’aquests recursos per tal de donar assistència, detectant, valorant i diagnosticant els pacients que hi hagi ingressats. Alhora, es coordinen amb la resta de professionals de Salut Mental per tal de garantir una millor atenció i una continuïtat assistencial.