Althaia

Imatge Corporativa

Les formes i els colors que ens identifiquen

 

A partir d’un acurat treball en equip s’ha pogut elaborar aquest Manual d’Imatge que inclou les instruccions bàsiques per al correcte ús de la marca Althaia en múltiples suports.

El manual facilitarà la tasca a totes aquelles persones de dins la nostra Fundació i també de fora que han d’aplicar la marca d’una forma harmònica i coherent. Aquest és un document viu que s’anirà adaptant a les necessitats de la nostra institució.

Agraïm a l’avançada el bon ús que cal fer d’aquest manual, una eina necessària per a una institució com la nostra amb un ampli equip de professionals i molts suports on visualitzar-se, de forma correcta, els símbols gràfics de la Fundació Althaia.

 

 

LOGOTIPS CORPORATIUS

                               

 

Per a altres versions incloses en el manual, contacteu amb el servei d'Imatge Corporativa.