Althaia

La nostra estructura

Presència d'institucions

A la Fundació Althaia hi són presents, actualment, tres institucions:

                                                                                       

 

  • Ajuntament de Manresa
  • Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu
  • Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social

     

Les tres institucions participaven des d’un inici en les dues entitats que van passar a formar ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, FP, el 4 de desembre de 2002 això són: l’Hospital General de Manresa, FP (Ajuntament i Orde Hospitalari); i, el Centre Hospitalari-Unitat Coronària, FP (Mútua Manresana i Caixa de Manresa). L

 

Els òrgans de Govern

Tal i com s’estableix en els Estatuts, la Fundació està governada pel Patronat i pel Comitè Executiu.

En el dia a dia, el Comitè de Direcció treballa per a desenvolupar i executar les línies definides conjuntament amb la Direcció General.