Althaia

Portal de la Transparència

Per conèixer millor la gestió de la nostra institució

Un nou canal d'informació

El Portal de la Transparència de la Fundació Althaia és un nou canal perquè el conjunt de la ciutadania pugui conèixer millor la gestió de la nostra institució, orientada a oferir un servei integral a les persones en l’àmbit sanitari i social, seguint principis d’eficiència, eficàcia, equitat, humanitat i transparència.

Fem públic el Portal de la Transparència en el marc del nostre compromís de retre comptes a la ciutadania d’una forma pública. Aquí podreu localitzar de forma fàcil informació i dades rellevants i rigoroses de l’organització, que s’actualitzen periòdicament. A través del Portal de la Transparència difonem des d’informació institucional fins a econòmica i financera passant per la corresponent a activitat i serveis, responsabilitat social corporativa, convenis, etc.