Althaia

Hospital sostenible

Compromesos amb el medi ambient i la sostenibilitat

Política ambiental d'Althaia


• La Política Ambiental és el conjunt d’objectius, principis, criteris i orientacions generals establertes per la direcció, per promoure la sostenibilitat ambiental, amb la intenció de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, la protecció del medi ambient i la reducció de la contaminació.

• Althaia es compromet, mitjançant la seva política ambiental, a que el conjunt d’accions que desenvolupem cada dia en els nostres centres tinguin el menor impacte negatiu possible sobre el medi ambient.

 

 

 

Els fonaments de la nostra política ambiental

 • Compromís amb el compliment de la reglamentació i legislació ambiental d’aplicació en els àmbits europeu, nacional, autonòmic i local, així com aquells que estableixi la nostra Fundació.


• Compromís a establir mesures d’eficiència energètica en els nostres edificis, les seves instal·lacions i a les nostres activitats, vetllant per l’ús de les millors tecnologies i productes, que reverteixin en un menor consum energètic.


• Compromís amb la millora continuada en totes aquelles activitats amb impacte ambiental, com són la gestió de residus, el reciclatges, l’eficiència energètica, la utilització dels recursos naturals, la reducció de la contaminació, etc.


• Gestionar de manera eficient els residus que generem amb la nostra activitat, tant assistencials com no assistencials, buscant reduir el seu volum i la seva perillositat, així com segregar-los, classificar-los i valoritzar-los de manera òptima.


• Controlar i reduir les emissions a l’atmosfera, així com les aigües emeses a la xarxa de sanejament i al subsòl, monitoritzant-les en la mesura del que sigui possible.


• Informar i col·laborar en casos d’emergència ambiental amb les autoritats públiques.


• Sensibilitzar sobre la protecció del medi ambient a treballadors i usuaris mitjançant la formació, l’educació i la reflexió. Creació del Taller d’Idees per a la Protecció del Medi Ambient, creat entre els treballadors d’Althaia. Elaboració de la Guia d'estalvi energètic a la llar.


•Donar suport a aquells proveïdors que disposin d’una política o programes ambientals coherents amb els fonaments de la nostre política ambiental.


Aquesta política ambiental es concreta en una sèrie d’objectius i metes quantificables, aprovades per la Direcció, així com una sèrie d’indicadors del nivell de desenvolupament d’aquesta, monitoritzada dins d’una comissió de seguiment i control: Comissió d'Althaia sostenible.