Althaia

Pla d'igualtat

Fomentar la igualtat d'oportunitats entre els treballadors

El Pla d'Igualtat és un projecte de la Fundació, dins del marc de la Responsabilitat Social Corporativa, que ha de permetre generar, impulsar, garantir i consolidar un sistema estable d’actuació que integri la perspectiva de gènere, fomenti la igualtat d’oportunitats i prevegi una paritat en tots els estaments jeràrquics, sempre en pro del benestar del nostre equip humà.

 

Comissió d’Igualtat

És l’òrgan que vetlla perquè el Pla d’Igualtat es dugui a terme de forma global i objectiva.

Les seves principals funcions són:

•Determinació del funcionament, de les regles i les directives
•Elaboració dels processos i informes
•Implementació, supervisió i seguiment de les accions que s’acordin