Althaia

Comissió de docència

Referent i organitzadora de l'activitat docent

La Comissió de Docència és l’òrgan col·legiat que organitza, gestiona, supervisa i avalua les activitats formatives per especialistes i estudiants vetllant per que s’integrin amb la pràctica assistencial ordinària i urgent.

Té per objectiu potenciar l’activitat docent i mantenir-la. Organitzar i supervisar els períodes formatius dels llicenciats i diplomats de les especialitats acreditades pel Ministeri de Sanitat, i dels estudiants de les diferents llicenciatures i diplomatures en què la institució està col·laborant.

Les competències de la Comissió de Docència s’estenen a tots els serveis assistencials de la Fundació Althaia que imparteixen formació especialitzada, i es relaciona amb els òrgans de direcció del centre a través de la Direcció General.

Les seves funcions estan determinades segons l’Ordre de 22 de juny de 1995 publicada al BOE del 30 de juny de 1995.

 

 

 
President    
   
  Dr. Ramon Santisteve Prat
           
  Vocals   Representació dels/les tutors/es   

 
  Dra. Marta Puig Sanz 

  Dr. Evaristo Nieto Rodríguez 

  Dra. Núria Rovira Girabal

  Dra. Magdalena Edo Llobet 

  Dr. Xavier Díaz Meco 

  Dr. Joan Altet Torné

  Dr. Ignacio Catalan Gómez 

 
  Psiquiatria

  Psiquiatria

  Pediatria

  Cirurgia ortopèdica i Traumatologia 

  Anestesiologia i Reanimació

  Cirurgia General i de l'Ap.Digestiu

  Medicina Intensiva

    Representació dels/les residents

  
  Dra. Mariona Fígols Gorina 

  Dra. Íngrid Ibáñez Plans   

  Vacant

  Dr. Marcelo Borderas González 

  Dra.Caroline Macharete Correa 

  Dr. Jorge Marroquin Urdanívia 

  Vacant

 
  Oncologia Mèdica

  Psiquiatria

  Psiquiatria

  Anestesiologia i Reanimació

  Medicina Intensiva

  Cirurgia General i de l'Ap.Digestiu

  Medicina Interna

    Presidenta Subcomissió de
  Docència d'Infermeria
  Sra. Gemma Torras Fábrega  
 

  Coordinador hospitalari
  Medicina Familiar i Comunitària

  Dr. Jordi Aligué Capsada  
 

  Representant dels residents
  UDM d'Atenció Familiar i Comunitària  

  Dra. Connie Leey Echevarria  
 

  Representant del Dpt. de Salut
  de la Generalitat de Catalunya

  Dra. Antònia Sans Boix  
 

  Cap d'estudis de la Unitat Docent de la
  Catalunya Central de Medicina Familiar i Comunitària

  Dr. Joan Deniel Rosanas  
 
  Secretària
   
  Sra. Irantzu Elorz Ibañez