Althaia

Anestesiologia i reanimacióLa Unitat Docent Acreditada d’Anestesiologia i Reanimació la formen de 26 metges especialistes i 3 metges residents. 

El servei desenvolupa la seva activitat al bloc quirúrgic, el bloc obstètric, consultes i als espais de proves diagnòstiques. Igualment, el servei està implicat en la realització de protocols de l'hospital com el d'hemorràgia obstètrica, el maneig del pacient politraumàtic, l'anestesia fora de l'àrea quirúrgica i l'atenció al pacient amb fractura de fèmur, entre altres.

Els residents

A part de col·laborar en l'activitat habitual del Servei, els residents participen en els estudis que s'estiguin duent a terme en el moment de la residència, així com en l'elaboració de bases de dades.

Bloc quirúrgic

Comptem amb 17 quiròfans, on es desenvolupa la major part de la nostra activitat

Sala de parts

Realitzem la nostra activitat en 4 sales de parts, un petit quiròfan i un quiròfan per a cesàries

Reanimació

Atenem els pacients en 2 sales de reanimació post-quirúrgica al bloc quirúrgic i una sala de reanimació a l’àrea obstètrica amb 4 llits

Consulta de preoperatoris

Disposem de 2 consultes diàries. A més, hi ha 2 infermeres que realitzen la valoració d’infermeria

Clínica del dolor

Al servei d’anestesiologia hi treballen 2 especialistes en tractament del dolor. Es fan consultes externes així com tècniques a quiròfan

Servei d’endoscòpies i radiologia

Realitzem anestesies fora de l’area quirúrgica per endoscòpies, certes biòpsies i ressonància magnètica

Les sessions formatives del servei es fan tots els divendres de 8:00 a 10:00h
També duem a terme revisions bibliogràfiques, casos clínics, revisió de protocols, etc....