Althaia

Cirurgia general i de l'aparell digestiuLa Unitat Docent Acreditada de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu la formen metges, infermeres i treballadores socials, dels quals 18 són cirurgians. El Servei de Cirurgia General i Digestiva dóna assistència quirúrgica a tota la comarca del Bages. A més, és el servei de referència per a determinades patologies d’alt nivell per a les comarques del Solsonès, Berguedà i Cerdanya.

El servei està dividit en diferents unitats funcionals que permeten donar atenció especialitzada en patologies concretes. Està dotat de l’aparetatge necessari per realitzar cirurgia laparoscòpica en les patologies adients.

El metge resident

En el context d’un elevat nombre d’intervencions en els diferents àmbits de la Cirurgia general i digestiva, i l’acreditació d’un únic metge en formació MIR de Cirurgia General i Digestiva per any, el MIR de Cirurgia General i Digestiva a la Fundació Althaia té al seu abast, la possibilitat d’assolir una formació de qualitat tant pel que fa a l’aprenentage dels algoritmes diagnòstics com a la destresa de técnica quirúrgica requerida.
Pel que fa a la cirurgia d’urgències, el metge MIR de Cirurgia general té la possibilitat de rebre una formació diagnòstica i tècnica adients, donat el volum d’intervencions quirúrgiques urgents que es duen a terme al nostre Servei.

El servei està dividit en diferents unitats funcionals que permeten donar atenció especialitzada en patologies concretes.

Cirurgia laparoscòpica

El Servei està dotat de l’equipament necessari per realitzar cirurgia laparoscòpica en les patologies adients i en els darrers anys s’han incorporat tècniques de laparoscòpia d’alta complexitat:  com ara la resecció ultrabaixa de recte per abordatge laparoscòpic per via transanal/transabdominal, la gastrectomía per laparoscòpia o la cirurgia bariàtrica en qualsevol de les seves modalitats. 

Cirurgia endocrina

Existeix un elevat nombre d’intervencions de cirurgia de les glàndules tiroide i paratiroide, i també es realitzen intervencions de la glándula suprarrenal i esplenectomies per laparoscòpia.

Cirurgia de mama

Aquesta cirurgia juga un paper preponderant en l’activitat quirúrgica del Servei, en col.laboració amb els Serveis de Cirurgia Plàstica i de Ginecologia. Es realitzen tècniques de cirurgia conservadora de mama, així com tècniques avançades de cirurgia oncoplàstica de mama.

Cirurgia major ambulatòria i Cirurgia menor ambulatòria

És una part important de l'activitat quirúrgica del Servei degut al nombre de pacients intervinguts de cirurgia de la paret abdominal i altres (cirurgia de la pell i les parts toves, exèresi d’adenopaties de diferents territoris ganglionars, col·locació de reservoris venosos per a tractament quimioteràpic, col.locació de catèters de diàlisi peritoneal, etc..).