Althaia

Ginecologia i obstetrícia

Una unitat docent multiprofessional

L'equip del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia, llevadores i metges, estem implicats de manera directa i molt activa en la formació dels nostres residents. Els/les residents formen part i se senten part de l'equip des del primer moment, integrant-se amb facilitat a la dinàmica del Servei.

La figura del resident al Servei és primordial, i la tenim en compte com un membre més. Té un paper fonamental tant en l'aspecte assistencial com en el docent. La seva supervisió en els actes assistencials és directa, estreta i de manera decreixent segons l'any de residència i la rotació que efectua. A partir del tercer any, el resident MIR té setmanalment una consulta pròpia de ginecologia.

La Unitat Docent Multiprofessional d'Obstetrícia i Ginecologia d'Althaia està acreditada per a la formació d'un metge especialista (MIR) i tres infermeres especialistes (LLIRs) a l'any.

La nostra activitat es realitza en dos centres, l'Hospital Sant Joan de Déu i al CAP Bages de Manresa (ASSIR).

Les llevadores residents, en la seva rotació per l'ASSIR Bages-Solsonès, realitzen també l'atenció en l'àmbit rural en pobles com Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada o Moià.

El servei de Ginecologia i Obstetrícia a Althaia

El nostre Servei dóna cobertura assistencial a la població del Bages i el Solsonès, i és centre de referència per als Hospitals Sant Bernabé de Berga i l'Hospital Transfronterer de Puigcerdà, a nivell d’Obstetrícia d’Alt Risc, Diagnòstic Prenatal, Ginecologia Oncològica i Neonatologia.

L'hospital disposa d'una Unitat de Neonatologia que permet assumir nadons a partir de les 31 setmanes de gestació.

Som un servei molt cohesionat, amb criteris de treball estandarditzats i protocol·litzats. L'equip de facultatius són els responsables de l'assistència primària i hospitalària de l'especialitat, això facilita la gestió i coordinació dels circuïts assistencials que comporten un millor maneig pels pacients. La coordinació amb les llevadores i altres professionals de l’ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) és excel·lent, així com també ho és amb els centres que ens tenen com a referència o els que tenim com a referència de nivell III.

 

 

 

Atenció als Parts, Urgències i Unitats d'Hospitalització d’Obstetrícia i Ginecologia 

Secció Ginecologia:

 • Consulta de Ginecologia Bàsica, Contracepció i Menopausa
 • Unitat del Sòl Pelvià
 • Unitat de Patologia del Tracte Genital Inferior
 • Consulta de Malalties de Transmissió Sexual
 • Consulta d’Endocrinologia i Esterilitat
 • Unitat de Ginecologia Oncològica 
 • Unitat d’Ecografies Ginecològiques
 • Unitat d'Histeroscòpies Diagnòstiques i Cirurgia Ambulatòria 
 • Cirurgia Convencional, Laparoscòpia i Cirurgia Major Ambulatòria

 


Secció d'Obstetrícia:

 

 • Seguiment de l’embaràs de baix i mitjà risc

 • Visita Pre-part

 • Control Ante-part

 

 • Unitat d’Alt Risc Obstètric
 • Unitat d’Ecografies Obstètriques

 • Unitat de Diagnòstic Prenatal

 

Unitat Multidisciplinària de Patologia Mamària


Llevadores :

 • Atenció a l'hospitalització en l'embaràs, puerperi i neonatologia
 • Consulta de visita pre-part 
 • Atenció Materno-infantil:
  • Control i seguiment de l’embaràs de baix i mitjà risc
  • Consell prenatal
 • Educació Maternal
 • Atenció al puerperi:
  • Atenció a domicili
  • Atenció a la consulta
  • Atenció grupal
 • Consulta específica de Lactància
 • Consulta específica Embaràs Sense Fum
 • Grups  Matronatació

 

 • Consell Reproductiu / Atenció mètodes anticonceptius
 • Atenció als Joves: Tarda Jove
 • Prevenció del Càncer de Coll Uterí
 • Prevenció Càncer de Mama
 • Infeccions de Transmissió Sexual
 • Patologia ginecològica
 • Activitat Comunitària a persones adultes:
  • Educació afectiva sexual (grupal)
  • Educació suport a la menopausa (grupal)
  • Prevenció i reeducació del sòl pelvià
 • Atenció a la Violència vers les Dones
 • Atenció a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs
 • Consulta Treballadores del Sexe Comercial

 

Horaris d'activitat dels residents

La jornada ordinària dels MIR és de 40 hores setmanals. Inclou els matins laborables i una tarda a la setmana fins les 20h.

Els MIR realitzen cinc guàrdies al mes (aproximadament): quatre en dies laborables amb un patró fixe, i una en cap de setmana.

La jornada ordinària de les LLIR és diferent segons les rotacions que estiguin realitzant (sala de parts, CCEE, hospitalització, primària, etc.).

 

 

Hospital Sant Joan de Déu

Urgències i Sala de parts

 • 2 consultoris amb ecògraf
 • 3 boxs d'observació
 • 3 sales de dilatació-part
 • 1 sala de parts naturals
 • 1 sala de parts instrumentats i cirurgia ambulatòria
 • 1 quiròfan
 • 2 boxs de reanimació

Consultes externes

 • 3 consultoris amb ecògraf
 • 1 consultori amb colposcopi
 • 1 consultori convencional

Quiròfans

 • 4 quiròfans setmanals
 • 1 quiròfan setmanal cirurgia ambulatòria

ASSIR CAP Bages

 • 4 consultoris amb ecògraf
 • 1 consultori amb colposcopi
 • 3 consultoris convencionals
 • Col·laboració com a professorat de l’assignatura en el Grau de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya en les classes com en les pràctiques i seminaris.
 • Col·laboració en la formació d'estudiants de la Fundació Universitària del Bages (FUB) i d'altres centres educatius amb els quals Althaia manté un conveni.
 • Formació de residents de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central (Institut Català de la Salut).
 • Durant el segon any de residència, les residents de llevadora, desenvolupen un projecte de recerca, supervisat per un tutor especialitzat designat per la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut. Aquest projecte és posteriorment presentat en algun congrés o jornada per part de les llevadores residents que l'han dut a terme.
 • Es facilita i es promou la participació i assistència dels residents a formacions internes i externes tals com cursos, jornades i congressos. El Servei ha organitzat diversos cursos formació sobre l'especialitat adreçats al personal intern i extern a Althaia.

Sessions

 • Sessió clínica diària de canvi de guàrdia tots els laborables de 8:00 a 9:00h
 • Sessions clíniques, monogràfiques, bibliogràfiques, de morbimortalitat, de formació o d’altres tipus, tots els divendres de 9:00 a 10:00h
 • Sessió clínica del Departament Materno-infantil, un divendres al mes de 9:00 a 10:00h

Comitès i Comissions

(amb la participació de membres del Servei i als quals poden assistir els residents en formació)

 • Comitè d’Oncologia Ginecològica
 • Comitè de Perinatologia
 • Comitè de Tumors de Mama
 • Comitè del Sòl Pelvià
 • Comissió de Docència
 • Subcomissió de Docència d’Infermeria

 

MIR

Els residents MIR, en el darrer any de residència, disposen de quatre mesos per poder realitzar rotacions optatives, ja siguin internes a Althaia, o externes en altres centres arreu, ja sigui per completar la formació en una supraespecialitat, o aprendre alguna tècnica o procés assistencial. Aquestes rotacions externes s'efectuen en centres de reconegut prestigi en l'especialitat.

Alguns exemples de rotacions han estat:

LLIR

Durant el segon any d'especialitat, les llevadores residents poden realitzar rotacions externes de fins a dos mesos de durada per a completar la seva formació. Algunes de les rotacions realitzades han estat: