Althaia

Medicina interna

Els professionals del Servei de Medicina Interna participen, de manera directa, durant tot el procés assistencial del pacient amb l’objectiu d’oferir-li els tractaments amb la millor evidència científica i garantir-li la continuïtat assistencial al llarg de la malaltia. La nostra àrea de referència correspon a una població de 250.000 habitants (Bages, Solsonès, Berguedà i Cerdanya).

 

 

Per què realitzar la residència de Medicina Interna amb nosaltres?

  • El resident assumeix un paper molt important dins el Servei, tant en l’aspecte assistencial com en el personal i docent.
  • Es promou la participació i l’assistència a les activitats docents a l’hospital i també les externes com són els cursos, les jornades i els congressos.
  • Proximitat amb tots els professionals intra i interhospitalaris, així com amb els metges d’atenció primària, compartint diferents aspectes assistencials.
  • Rotació externa per a cobrir necessitats/afinitats particulars.
  • Bona cohesió de tot l’equip mèdic amb infermeria i l’ajut de Treball Social i UFISS que facilita la millor atenció integral al pacient .

 

 

Cap de Servei

Dra. Antonia Baraldés

Adjunts

Dr. Rafel Perez. Cap de Malalties infeccioses
Dr. Fernando Ramos. Cap de l'Àrea del Malalt Fràgil
Dr. Alfons Tapiz. Cap clínic Pacients Aguts

Area Malalt Fràgil

Dr Jordi Aligué
Dra. Eva Bustamante
Dra Fiorella De la Lama
Dra Clotilde Morales
Dra. Blanca Muñoz
Dra Meritxell Royuela
Dra. Isabel Serra
Dr. Josep Soler Bel

Area Pacients Aguts

Dra. Antonia Flor

Unitat UDR/DRC

Dr Omar el Boutruki
Dr Josep Ordeig 

Tutor de residents

Dr. Josep Gonzalez

Residents

Dr. Enrique Esteve ( R5)
Dra Magda Muelas (R4)
Dra. Mariona Bonet (R3)
Dra. Eva Martinez ( R2)
Dra Natalia Gil (R1)

L’assistència es divideix en dues grans àrees:

Àrea del Pacient Agut:

Ingressos
Interconsultes
Consulta externa: general, malalties infeccioses, malalties sistèmiques, patologia tromboembòlica així com CCEE per a la Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR)

Àrea del Pacient Fràgil:

Ingressos

Unitat Geriàtrica Aguda (UGA)
Unitat del Malalt Fràgil Agut (UMFA)
Unitat de Fractura de fèmur (UF3) compartida amb el Servei de Cirurgia ortopèdica i Traumatologia
Unitat de Convalescència
Unitat de Llarga estada

Activitat ambulatòria

Hospital de Dia del Malalt Crònic
Consulta externa especialitzada

 
Consultes externes: 4000 primeres visites i 7.000 successives/any aproximadament, i la Unitat de Càncer Familiar.

Ingressos hospitalaris: 3150 altes/any

Hospital de Dia malalt crònic: En forma de primeres visites ( programades o urgents), successives i tractaments ev.

Comitès: Participació als comitès de Farmacia, Tumors, Oncogeriatria, Malalties infeccioses.

Coordinació amb hospitals de tercer nivell pels casos d’alta complexitat.

Coordinació amb UFISS i Treball Social: Setmanalment es realitzen reunions amb els diferents nivells assistencials interhospitalaris per a millorar l’atenció dels pacients dependents.

Coordinació amb els metges de primària, amb possibilitat de consulta on-line.

Docència: Sessions diàries de casos clínics .Participació activa dels nostres residents a congressos nacionals i internacionals amb diferents presentacions. Mensualment reunions dels residents propis amb el tutor i cap de servei. Igualment, residents de diferents especialitats (Oncologia, UCI, Psiquiatria, Medicina Familiar) realitzen rotacions pel nostre Servei.

Formació: Acollida d'estudiants de la UIC en període de pràctiques en la Llicenciatura de Medicina.

Investigació: Possibilitat d’iniciar tesis doctorals.

El Servei de Medicina Interna està acreditat per a la formació de professionals d’aquesta especialitat des de fa gairebé dues dècades. També està integrat en l’equip de professorat del Grau de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Sessions clíniques del servei

  • Sessió diària de casos clínics
  • Sessió monogràfica setmanal de l’àrea del Malalt Fràgil
  • Sessió general setmanal del Departament de Medicina
  • Sessió mensual de malalties infeccioses i de malalties sistèmiques 
  • Participació en les sessions de la Societat Catalano-Balear de Medicina Interna de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques

Recerca

S’han establert acords de col·laboració amb l’Hospital de la Vall d’Hebron per a facilitar la realització de la tesi doctoral així com la participació en diferents assaigs clínics.

  Primer any   Període Observacions
  Medicina Interna - UGA  Maig-Juliol   
  Medicina Interna Aguts (Dr. Gonzalez)  Juliol-Octubre     
  Urgències  Novembre-Desembre   
  Pneumologia  Gener-Març   
  Cardiologia  Abril-Juny  
  Segon any     
  Digestologia  Juliol-Setembre  
  Nefrologia  Octubre-Desembre   
  Neurologia  Gener-Març  
  UCI  Abril-Juny   
  Tercer any    
  Medicina Interna   Juliol-Agost     
  Rotacions internes optatives*  Setembre-Desembre    (*) 1 mes Dermato-1 mes Reumato- 1 mes Endocrino- 1 mes Onco (o similars) 
  Medicina Interna PIUC  Gener-Març   
  Malalties infeccioses (Dr. Perez)  Abril-Maig   
  Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR)  Juny   
  Quart any     
  Medicina Interna  Juliol-Setembre   
  Unitat d'Hospitalització a Domicili (UHaD)   Octubre   
  Rotació externa a escollir  Novembre-Desembre    Malalties sistèmiques, tropicals, immunodeprimits,etc...
  Cinquè any       
  Medicina Interna  Juliol-Octubre  
  Rotació externa a escollir   Novembre-Desembre   
  Medicina Interna  Gener-Maig  

 

GUÀRDIES

 R1

 Urgències

 R2

 3 mesos UCI (possibilitat de mantenir una guàrdia/mes optativa)
 1 mes planta d'hospitalització
 Resta a urgències

 R3

 Urgències i planta d'hospitalització (meitat i meitat)

 R4 i R5

 3 mesos planta d'hospitalització
 1 mes urgències
 1 mes UCI