Althaia

Oncologia

Els professionals del Servei d’Oncologia participen, de manera directa, durant tot el procés assistencial del pacient oncològic amb l’objectiu d’oferir-li els tractaments amb la millor evidència científica i garantir-li la continuïtat assistencial al llarg de la malaltia. La nostra àrea de referència correspon a una població de 250.000 habitants (Bages, Solsones, Berguedà i Cerdanya).

El Servei d’Oncologia d’Althaia desenvolupa la màxima activitat assistencial, docent i de recerca, oferint també assistència oncològica a l’Hospital Sant Bernabé i a l’Hospital Transfronterer a Puigcerdà.

Per què realitzar la residència d'Oncologia Mèdica amb nosaltres?

 • El resident assumeix un paper molt important dins el Servei, tant en l’aspecte assistencial com en el personal i docent.
 • Es promou la participació i l’assistència a les activitats docents a l’hospital i també les externes com són els cursos, les jornades i els congressos.
 • Proximitat amb tots els professionals intra i interhospitalaris, així com amb els metges d’atenció primària, compartint diferents aspectes assistencials.
 • Implicació professional durant tot el procés de la malaltia oncològica, amb el suport d’un gran equip humà d’infermeria i de PADES / Unitat de Cures Pal·liatives amb qui mantenim una estreta relació.
 • Rotació externa per a cobrir la necessitat del coneixement en la investigació bàsica, biologia mol·lecular i la seva aplicació clínica.
 • Bona cohesió de tot l’equip d’Oncologia i l’ajut d’una psicooncòloga que participa no només en el benestar dels nostres pacients sinó també en tenir cura de l’equip.

 

Cap de Servei
Dra. Montse Domènech

Adjunts
Dr. Jesús Montesinos. Cap de la Unitat de recerca
Dra. Sílvia Catot
Dra. Ana Miguel
Dra. Elena Cillán
Dra. Imma Guasch. Unitat Hospitalària de Càncer Familiar

Tutora de residents
Dra. Esther Casado

Resident
Dra. Mariona Figols (R3)

Psicooncòloga
Sra. Núria Orcero

Unitat hospitalària de Càncer familiar
Sra. Judit Sanz (Biòloga-Genetista)

Unitat d'Assaigs clínics
Sra. Alba Tubau (Data Manager)

L’assistència del procès oncològic es realitza a:

 • Consultes externes: 800 primeres visites i 12.000 successives/any aproximadament, i la Unitat de Càncer Familiar.
 • Hospital de Dia: 6600 tractaments de quimioterapia i Urgències oncològiques.
 • Comitè de Tumors: 8 comitès de tumors setmanals on participen els professionals d’hospitals de tercer nivell.
 • Coordinació amb hospitals de tercer nivell per a la cirurgia d’alta complexitat: Hi ha establerta comunicació i coordinació amb aquests centres amb la participació directa en els comités de tumors així com amb participació directa en l’elaboració de protocols.
 • Unitat de Radioteràpia: Althaia disposarà d’una unitat de radioteràpia que s’ubicarà a les noves instal·lacions de Sant Joan de Déu.
 • Coordinació amb PADES i amb la Unitat de Cures Pal·liatives: Setmanalment es realitzen reunions amb els diferents nivells assistencials interhospitalaris per a millorar l’atenció oncológica.
 • Coordinació amb els metges de primària per asegurar la continuitat asistencial del procès oncològic i la implicació en el seguiment dels llargs supervivents.
 • Docència: Sessions diàries de casos clínics i de primeres visites. Setmanalment es realitza un sessió docent del Servei en la qual hi participen tots els adjunts i residents, així com professionals d’altres centres i experts en alguna àrea. Tanmateix, residents de diferents especialitats (Medicina Interna, Medicina Familiar, etc) realitzen rotacions pel nostre Servei.
 • Formació: Acollida d'estudiants de la UIC en període de pràctiques en la Llicenciatura de Medicina.
 • Investigació: Activitat constant en la participació d’assaigs clínics d’àmbit nacional i internacional.

 

Recursos:

 • Hospital de Dia d’Oncologia/Consultes externes
 • Hospitalització
 • Urgències oncològiques
 • Comitès de tumors
 • Unitat de Càncer familiar
 • Registre hospitalari de tumors
 • Oncogeriatria
 • Coordinació amb PADES, Cures pal·liatives i l’Atenció primària
 • Unitat de Recerca, assajos clínics.

 

El Servei d’Oncologia està acreditat per a la formació de professionals d’aquesta especialitat des de l’any 2013 . També està integrat en l’equip de professorat del Grau de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), concretament, en les assignatures d’Oncologia clínica i d’Oncologia pràctica clínica.

Sessions clíniques del servei
• Sessió diària de casos clínics
• Sessió monogràfica/bibliogràfica setmanal del Servei d’Oncologia
• Sessió general setmanal del Departament de Medicina
• Participació activa en les sessions de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques

Recerca
Althaia col·labora en diferents assajos clínics de grups d’àmbit nacional (GEICAM, TTD, GECP, SOGUG, …) i internacional. S’han establert acords de col·laboració amb l’Hospital de la Vall d’Hebron per a derivar pacients que es puguin beneficiar de la participació en assajos clínics de Fase I/II.
Per a poder mantenir i progressar en l’àmbit de la recerca es disposa d’una Data Manager.

 

 

PRIMER ANY DE RESIDÈNCIA                                                               
Digestiu
Urgències (Unitat d’Observació)
Dermatologia
Medicina Interna
Pneumologia
Radiologia
Endocrinologia
Hematologia
1 mes
2 mesos
1 mes
2 mesos
1,5 mesos
1,5 mesos
1 mes
1 mes
SEGON ANY  
UCI
Malalties Infeccioses
UCP
Oncologia (Hospitalització i Hospital de Dia)
3 mesos
3 mesos
2 mesos
4 mesos
TERCER ANY  
Melanoma / Tumors cerebrals
Cáncer de pulmó, tumors toràcics
Tumors genitourinaris
3 mesos
4 mesos
4 mesos
QUART ANY  
Tumors de Tracte Gastrointestinal alt
Càncer de Mama
Càncer Colorectal i Unitat de Càncer Familiar
3 mesos
4 mesos
4 mesos
CINQUÈ ANY  
Rotació opcional
Tumors Ginecològics, Tumors ORL i NETs
Radioteràpia
Investigació clínica i traslacional (rotació externa)
3 mesos
3 mesos
2 mesos
3 mesos