Althaia

Salut mental


La Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental d'Althaia està acreditada per a la formació de 2 psiquiatres (MIR), 1 psicòleg i 2 infermeres especialistes de Salut Mental a l'any, si bé no ofertem cada any totes les places.

Tots els membres d'aquesta divisió estem implicats de manera directa i molt activa en la formació dels nostres residents.

El metge resident

Els residents formen part i se senten part de l'equip des del primer moment, i s'integren tots amb facilitat a la dinàmica de la Divisió. El resident té un paper fonamental tant en l'aspecte assistencial com en el docent. La seva supervisió en els actes assistencials és directa, estreta i de manera decreixent segons l'any de residència .

Model biopsicosocial

La línia de treball de la nostra divisió de Salut Mental segueix el model biopsicosocial, centrat en els pacients i fonamentat en el treball en equip de tots els professionals (en total més de 50 persones incloent administratius, terapeutes ocupacionals, infermeres, treballadores socials, psicòlegs i psiquiatres), sempre procurant una pràctica basada en l'evidència.

Hospitalització aguts

Hospitalització subaguts

Consultes externes adults

Consultes externes infantojuvenil

Consultes externes CASD

Urgències

Exploracions psicomètriques

Teràpia de liti i neurolèptics

Teràpies de grup

 

 

  • Sessions clíniques i bibliogràfiques

Tots els dimecres de 8.30 a 10.00 hores

  • Sessions mensuals de tutors i residents

Un divendres al mes de 8.30 a 10.00 hores

Els recursos de la Divisió de Salut Mental formen part de la Xarxa Especialitzada de Salut Mental i Addiccions i donen resposta, mitjançant diferents dispositius de diferents nivells assistencials, a les necessitats de les persones, i als seus familiars, amb problemes de salut mental i addiccions:

Hospitalització

L´hospitalització psiquiàtrica està  ubicada en a l'Hospital de San Joan de Déu de Manresa i dóna cobertura assistencial d´hospitalització psiquiàtrica d´aguts i subaguts a la població de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Cerdanya (en total uns 250.000 habitants).

La divisió disposa de 24 llits d´aguts i 15 de subaguts. Atén uns 450 ingressos d´aguts i uns 150 de subaguts cada any. Les urgències psiquiàtriques (més de 3000 cada any) i les interconsultes (prop de 500 cada any) són ateses en aquest hospital recentment ampliat i renovat.

Centre de Salut Mental (CSAM)

A l´edifici CESAM situat al costat de l'hospital i inaugurat a l´any 2008, hi ha tots els recursos d’assistència ambulatòria (CSMA, CASD,CESMIJ) i d´hospitalització parcial (Hospitals de dia infanto-juvenil i d´adults). També s'hi troba el Centre de dia, el Club social i els Programes d'inserció laboral (Prelaboral i Oficina OTL), així com el Programa PSI.

Els professionals de la divisió de Salut Mental participen activament en diferents programes per a fomentar l´autonomia dels pacients (APROPA), així com programes psicoeducatius (ACTIVAT) i de prevenció de conducta suïcida (CODI RISC SUICIDI).

La bona dotació de recursos d'aquesta divisió de Salut Mental facilita l'atenció integral dels pacients i unes condicions de treball adequades per a tots els professionals. També determina que els nostres residents, per a desenvolupar el programa de la nostra especialitat segons el seu itinerari formatiu (que podeu consultar en l'apartat de "Documents") no necessitin en cap moment fer rotacions fora dels dispositius de la nostra divisió.

Relació de recursos:

  • Urgències
  • Hospitalització d’Aguts i Subaguts
  • Hospitals de Dia Adults i Adolescents
  • Centre de Dia
  • Centres de Salut Mental Infanto-Juvenil (CESMIJ)
  • Centre de Salut Mental Adults (CSMA)
  • Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CASD)
  • Llars amb suport