Althaia

Pràctiques a Althaia

Formació als estudiants en pràctiques

Althaia té un fort compromís docent. Cada any més de 800 alumnes de disciplines diverses, assistencials i no assistencials, d’estudis universitaris, cicles formatius o batxillerat fan pràctiques a la nostra institució.

Des del curs acadèmic 2008-2009, Althaia és hospital universitari, gràcies a la seva vinculació a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC),  amb la voluntat de formar conjuntament futurs metges. El 2008-09 va començar la primera promoció del Grau de Medicina de la UIC i també les primeres estades clíniques a Althaia que realitzen els estudiants durant el primer curs, estades que després tenen la seva continuïtat en les pràctiques de tercer, quart i cinquè i els rotatoris de sisè. Des del curs 2013-14, successives promocions s’han graduat, culminant el seu procés formatiu teòric i pràctic per les diferents especialitats als centres d'Althaia.

Més recentment, la nostra institució forma part del patronat de la Facultat de Medicina de la UVIC-UCCC. El curs acadèmic 2017-18 arrenca oficialment el grau de medicina d’aquesta facultat, amb 80 alumnes que faran bona part de la seva formació pràctica als nostres centres.

D’altra banda, Althaia disposa també de convenis de col·laboració amb altres universitats per tal de facilitar les pràctiques dels seus alumnes de Farmàcia, Medicina i Psicologia, així com dels estudis d’Infermeria de la Fundació Universitària del Bages.

A més, compta amb un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS) per facilitar la realització als estudiants d’altres universitats, nacionals i internacionals, de pràctiques voluntàries.


Animeu-vos a fer les vostres pràctiques a Althaia !