Althaia

Òrgans de participació

Un dels principals compromisos de la Fundació Althaia consisteix a oferir una assistència de qualitat, integral i transversal, de manera coordinada amb les altres institucions i nivells assistencials.

Per això ens hem compromès a potenciar el treball en equip i la coordinació entre les diverses direccions, departaments, serveis i unitats.

Facilitar l’intercanvi de coneixements i l’experiència entre els diversos professionals de la institució.Generar mecanismes de comunicació interna que permetin una bona informació i implicació dels professionals.

L’impuls per dur a terme la millora contínua és mitjançant l’avaluació dels protocols, procediments, etc... i pel treball que desenvolupen les comissions clíniques que tenen objectius i indicadors de qualitat consensuats.

Comissions

 

   
 • Comissió Assessora de Formació

 • Comissió de Cooperació Internacional

 • Comissió de Docència

 • Comissió del Dolor

 • Comissió de Documentació Clínica

 • Comissió d'Hemoteràpia

 • Comissió Hospital Lliure de Fum

 • Comissió d'Infeccions

 • Comissió Malalt Politraumàtic

 • Comissió Manual d'Estil

 • Comissió de Mortalitat

 • Comissió de Prevenció d'agressions al lloc de treball
                                           
 • Comissió Protocols i procediments infermeria

 • Comissió de Salut i Seguretat Laboral

 • Comissió de Seguiment de la Qualitat

 • Comissió Seguretat del Pacient

 • Comissió de Suport Atenció Espiritual

 • Comissió paritària SIPDP del grup de diplomats asistencials

 • Comissió Paritària del SIPDP del grup de facultatius

 • Comissió de Teràpia Farmacològica

 • Comissió de Tumors

 • Junta d'Infermeria 


 

 
·