Althaia

Dispositiu de moviment passiu continu (CPM)

Optimitza la rehabilitació passiva en pacients intervinguts de genoll.

L'objectiu d'aquest projecte és millorar el rendiment de la rehabilitació que es realitza, tant en una fase inicial postoperatòria com en una fase posterior de recuperació muscular en pacients intervinguts de genoll.

Malgrat que l'ús del dispositiu CPM és molt comú, la seva eficàcia és baixa i ha quedat demostrat que la flexió del genoll amb dispositius CPM és menor a la prevista. Per això, en molts casos és aconsellable la fisioteràpia manual malgrat les limitacions que comporta aquest mètode.
El caracter innovador d'aquest projecte és la millora significativa del funcionament dels dispositius CPM per a genoll. Aquesta millora consisteix en l'adaptació del moviment dels dispositius al moviment fisiològic del genoll, una funció que cap dispositiu compleix en l'actualitat.

En fase de desenvolupament amb Centre Tecnològic de Manresa. Patent europea EP2740457 A2. Llicenciable.