Althaia

Innovació

Projectes en l'àmbit de la salut per avançar en l'assistència

En els darrers anys, la Fundació Althaia ha promogut, dins la seva planificació estratègica, el desenvolupament de projectes d'innovació, tant interns com en col·laboració amb altres institucions o empreses.

La unitat de Recerca i Innovació inclou la proposta, implementació i avaluació de projectes pioners en salut de qualsevol àmbit. En aquest sentit, acompanyem projectes innovadors que inclouen des de canvis organitzatius interns, a la invenció i densenvolupament de productes i tecnologies de la informació i comunicació, fins el suport empresarial a la millora de productes ja comercialitzats o de prototips.

Objectius

  • La millora de la capacitació i motivació dels nostres professionals
  • La cerca de la eficiència màxima del sistema sanitari
  • La incorporació d'eines per millorar l'assistència, accessibilitat i confiança dels usuaris
  • La col·laboració amb el nostre entorn acadèmic, empresarial i tecnològic
  • L'obtenció de beneficis per a la llicència o explotació d'aquests projectes com a model de negoci de la nostra fundació.

Suport a les empreses

La Fundació Althaia compta amb una infraestructura interna per donar servei a les empreses a l'hora de realitzar millora de producte ja comercialitzat i validació de proves de concepte o prototips. Aquesta col·laboració inclou la creació d'una finestra única que s'ocupa d'atendre les empreses, de la selecció de grups de treball adequats al problema a resoldre, de l'aplicació d'aspectes ètics, legals i de confidencialitat necessaris, de la coordinació de treball, de la descripció acurada de resultats i de propostes de millora.

Fins l'actualitat, la Fundació Althaia té experiència en donar servei a empreses de tecnologia mèdica, TIC i material fungible en aquest àmbit.

 

Empreses i institucions col·laboradores