Althaia

Introducció

Qui som

La Recerca i la Innovació (R+I) són eixos principals per a qualsevol institució sanitària que vulgui millorar la seva tasca assistencial, així com també generar coneixement i valor social. La recerca i la innovació en el camp biomèdic fan possible avançar i aplicar nous procediments, eines i tractaments que tindran una repercussió directa als nostres pacients i a la població en general.

Objectius

  • Desenvolupar i implantar el Pla d’Innovació i Recerca prèviament aprovat pel Comitè de Direcció.
  • Donar suport metodològic als professionals per fer la innovació i recerca.
  • Conèixer i aconseguir fons per a projectes de recerca vetllant pel seu autofinançament.
  • Mantenir contactes amb l’entorn empresarial i institucional per donar a conèixer qui som i què fem per tal d’impulsar innovació en nous serveis, materials i equipaments.
  • Vetllar perquè l’ètica institucional sigui respectada en els projectes on participem.
  • Avaluar la qualitat de la innovació i la recerca.

Formem part de la Direcció de la Direcció de Qualitat, Innovació i Docència, la constitució de la qual va ser aprovada pel Patronat de la Fundació Althaia al setembre de 2008, i que integra el treball relacionat amb docència, formació, acreditacions i recerca+innovació, juntament amb les relacions amb la Universitat Internacional de Catalunya.

 

Dr. Alfons Hervàs - Director de Qualitat, Innovació i Docència

Dr. Jesús Montesinos - Responsable de la Unitat de Recerca i Innovació

Anna Arnau  - Epidemiologia i estadística

Alba Tubau - Gestora d'assajos clínics

Carme Ros - Gestora de projectes

Irantzu Elorz - Secretària