Althaia

Ingressar

Recepció dels pacients 

En arribar a l'hospital, adreceu-vos al Servei d'Admissions, situat a la planta 0, despatx 12. Un cop formalitzat l’ingrés, us acompanyaran a la unitat on estareu ingressats.

Informació mèdica  

Per evitar duplicitat d’informació, és important que per a cada pacient hi hagi un únic interlocutor de la familia. 

Accés durant la nit 

L’accés a l’hospital durant la nit serà per admissions d’urgències, planta -2. 

Justificants 

Podeu demanar un justificant de l’ingrés pel pacient o per l’acompanyant a la secretària de la unitat o bé a qualsevol dels mostradors d’admissions. 

Alta Hospitalària  

Quan tingueu l’informe clínic, cal passar per la secretària corresponent de la unitat al qual heu estat ingressats.

Alta Voluntària  

Si el pacient desitja deixar l’hospital sense autorització mèdica prèvia, haurà de signar el document d’alta voluntària.

Factura

En el moment de l’alta, en el cas que hi hagi alguna despesa addicional de l’ingrés (telèfon, arracades....), caldrà passar pel Servei d'Admissions, a la planta 0 despatx 12 per tal de fer efectiu el pagament de la factura.

Si l'alta es produeix de dilluns a divendres, heu d'adreçar-vos al Servei d'Admissions, planta 0 despatx 12, per tal de fer efectiu el pagament de la factura. 

Si l'alta es produeix en cap de setmana, heu d'adreçar-vos al servei d'urgències, a la planta -2.