Althaia

Seguretat del pacient

Reduir al màxim la possibilitat d'esdeveniments adversos

Els sistemes sanitaris i els professionals que hi treballen tenen com a objectiu oferir un servei d’assistència segur, efectiu i eficient. Malgrat tot, la assistència sanitària, en qualsevol dels seus nivells i àmbits, comporta un risc de producció de danys al pacient (anomenats esdeveniments adversos), independentment de la malaltia o lesió que l’ha portat a buscar atenció.

Infeccions hospitalàries

Les infeccions hospitalàries i els errors de medicació, entre molts altres, en són exemples. Per aquest motiu, avui en dia les polítiques sanitàries van orientades a reduir al màxim la possibilitat que tingui lloc qualsevol esdeveniment advers.  Per assolir aquest objectiu és essencial el treball conjunt de professionals, pacients i familiars. Aquest treball comença per prendre consciència d’aquesta realitat i de que hi ha maneres de reduir o evitar aquestes situacions,  així com per col·laborar activament en la instauració de les mesures que assoleixin aquesta fi. La participació dels pacients és un aspecte indispensable, especialment el fet que disposin de la informació suficient com per ser elements actius en el seu procés i una barrera eficaç davant els esdeveniments adversos. 

La seguretat dels pacients

A més d’incorporar la seguretat dels pacients en les seves línies estratègiques, Althaia participa en nombroses iniciatives tan del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, com en activitats pròpies o dins de diferents societats científiques. Els seus bons resultats en aquest tema es poden visualitzar en el document de la Central de Resultats de l’any 2013.