Althaia

Atenció a l’usuari

Al costat dels pacients i les seves famílies

La Unitat d'Atenció a l'Usuari vetlla perquè les persones que acudeixen als hospitals de la Fundació tinguin garantit el compliment dels seus drets i deures com a usuaris dels serveis sanitaris.

A través de la informació, la tramitació de documents i orientació en gestions així com l'atenció de suggeriments, reclamacions i agraïments de manera personalitzada, fan d'aquesta unitat, un servei fonamental per procurar una relació òptima entre les persones i els professionals de la Fundació.

Podeu posar-vos en contacte amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari a través de la bústia de correu electrònic: atenciousuari@althaia.cat

Ubicació

Hospital de Sant Joan de Déu

Entrada principal - Planta 0

T. 93 877 40 05

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9 a 14h.

 

 

Serveis de suport

A través dels diferents serveis de suport, contribuïm a facilitar el procés assistencial i donar una atenció integral als pacients i les seves famílies.