Althaia

Escola hospitalària

Entre les escoles d'origen i els infants hospitalitzats

El principal objectiu de l’Escola és fer de fil conductor entre les escoles d’origen i els infants ingressats i satisfer les seves necessitats emocionals i educatives.

Activitats

  • Atenció educativa personalitzada, a l’aula i/o a l’habitació.
  • Activitats informàtiques: utilització de programes educatius, “Connect@’t” amb la teva escola, institut, companys, projectes telemàtics, jocs.
  • Biblioteca – Ludoteca. Amb servei de préstec a l’habitació.
  • Informació sobre atenció educativa domiciliària.
  • Un marc per poder satisfer les necessitats emocionals, psicomotrius, cognitives i socials.
  • Continuïtat al procés educatiu, malgrat la malaltia.
  • Adequació a les necessitats curriculars individuals. 
  • Contacte amb el/la tutor/a d’origen, quan cal, per tal de seguir la mateixa pauta de treball i vetllar conjuntament per la recuperació global de l’alumne/a.
  • Col•laboració amb la resta de serveis de l’hospital per poder oferir una atenció més completa i millor a l’infant i jove malalt.

 

Si voleu conèixer més coses sobre nosaltres, visiteu el BLOG DE L'ESCOLA
L’escola “Sant Joan de Déu” va néixer al Sanatori de l’Orde Hospitalari del mateix nom, creat l’any 1932, per atendre els infants afectats de tuberculosi osteo-articular.
Els anys cinquanta es van caracteritzar pel flagell de la poliomielitis que comportava importants seqüeles corporals. El tractament d’aquestes malalties implicava unes estades a l’hospital molt llargues, la qual cosa suposava pensar en quelcom més que l’atenció física a uns infants que farien a dins la seva creixença.
Així va començar l’activitat educativa a càrrec dels mateixos germans de l’Orde Hospitalari, per poder cobrir les necessitats escolars dels infants ingressats.
Aquestes primeres classes es feien a la mateixa sala general on hi havien tots els llits dels nens ingressats.

L‘escola es va crear per Ordre Ministerial de 13 de novembre de 1953, (BOE de 13/02/54), per Decret de 9 d’abril de 1949, amb un mestre per tenir cura de les qüestions purament educatives.

El 1972 s’inaugura el Servei de Pediatria, essent extensible l’ingrés a nens i nenes, i a adults. El 1976, amb la reforma de la planta de Pediatria, els malalts queden distribuïts en habitacions i es dóna una nova orientació pedagògica a l’escola, fent una atenció doble: a l’aula i a la pròpia habitació. El 1977, s’amplia l’escola en una unitat més.

Amb el traspàs de competències en matèria d’ensenyament, l’escola passa a dependre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, (B.O.E. 115 / 11 de març de 1981).

El 1988 es produeix la fusió dels hospitals de Manresa: Sant Andreu i Sant Joan de Déu en l’anomenat Hospital General de Manresa. L’any 2002 neix la Fundació Althaia, que suposa una important reordenació sanitària de la ciutat. Actualment l’escola continua ubicada a l’Hospital Sant Joan de Déu , el qual s’ha ampliat per reubicar els diferents serveis sanitaris.

 


L’equip docent està integrat per dues professionals

de l’àmbit educatiu, Imma Estela i Bego Villar.


Som a:

Hospital de Sant Joan de Déu
Planta 2 - Unitat 6

T. 93 875 93 00  ext. 3475

• Cal que seguiu les recomanacions del metge per poder assistir a l’escola. En cas de dubte, consulteu al personal d'infermeria i us orientarà.
• Podeu venir en pijama.
• Sempre que pugueu, porteu els llibres de la vostra escola o institut.
• Us demanem que tingueu cura del material (ordinador, jocs, llibres …) que l’escola us deixa. Penseu que altres infants i joves en faran ús.