Althaia

Projectes

Pukono App
Pukono App

Aplicació per a ajudar a millorar l'alimentació en pacients amb hipertensió i/o insuficiència renal

Teleúlceres
Teleúlceres

Millora de l'atenció a pacients amb ferides a l'Àrea del Bages-Berguedà

ETI
ETI

Equip de Teràpia Intravenosa